Forskningsmetodologi

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: At beskrive, afgrænse, analysere, diskutere og dokumentere en klinisk sygeplejefaglig pro-blemstilling inden for sygeplejens genstandsområde At søge, sortere og kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med rele-vans for en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling. At inddrage viden om grundlæggende filosofiske, videnskabsteoretiske og forskningsmetodo-logiske aspekter knyttet til sygeplejeforskning og –udvikling. At formidle og argumentere sammenhængende og stringent. At reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejder
  Undervisnings- og arbejdsformer: Klasseundervisning, gruppearbejde, klyngeundervisning og vejledning til ekstern prøve.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
  Periode20122018