• PostadresseVis på kort

    Docent Mia Husted, Humletorvet 3

    1799 København V

    Danmark

Om

Om

Forskningsprogrammet arbejder med naturfaglige, kulturelle, sociale og strukturelle aspekter af pædagogisk arbejde i relation til pædagogik for bæredygtig udvikling og børn og unges naturfaglige almendannelse. Formålet er at udvikle og kvalificere pædagogisk arbejde med disse tematikker til gavn for børn og unges viden og forståelse for natur, bæredygtighed og for deres sciencekompetencer. 

Hvad forsker vi i?

Programmet vil styrke børn og unges naturfaglige almendannelse samt deres engagement i og viden om bæredygtig udvikling. Programmets forskning bidrager hermed til pædagogiske løsninger på samfundsmæssige udfordringer i relation til samspillet mellem mennesker, natur, miljø og samfund. Det sker ved at understøtte børn og unges oplevelser og sanselige erfaringer med natur, samt deres nysgerrighed og interesse for bæredygtig udvikling og science gennem pædagogiske aktiviteter af høj kvalitet.  

Der gør vi ved at undersøge, udvikle og understøtte samspil mellem børn og unges naturfaglige almendannelse, naturpædagogik og pædagogik for bæredygtighed.  

Programmet er et videns- og forskningsmiljø samler pædagogisk forskning inden for: 

  • Natur, udeliv og science 
  • Bæredygtig udvikling 
  • Matematisk opmærksomhed 
  • Friluftsliv. 

Hvordan forsker vi? 

Vi har høj faglig ekspertise inden for kvalitativ samfundsvidenskabelig pædagogisk forskning i miljø- og bæredygtighedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Inden for dette felt arbejder vi bl.a. med børns naturoplevelser naturpædagogik, kunstbaserede pædagogiske tilgange, hel institutionstilgange samt tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde.  

Aktuelt har vi fokus på at styrke forskningshøjden inden for naturfaglig pædagogisk forskning med særlig fokus på science pædagogik, sciencepædagogiske kompetencer og matematisk opmærksomhed. Inden for dette felt arbejder vi desuden med udvikling af kvantitative forskningsmetoder, som kan bidrage til at kvalificere programmets samlede profil. 

Metodisk arbejder vi på baggrund af forskellige kvalitative forskningsmetoder som aktionsforskning, etnografisk forskning samt andre kvalitative metoder. Vi har et stærkt netværk i den danske, skandinaviske og internationale forskning i miljø- og bæredygtighedspædagogik samt i aktionsforskningsmiljøet. 

Udvalgte projekter 

NAVADA (2023 – 2027): Projektets formål er at styrke børns naturvidenskabelige almendannelse på 0-6 års-området gennem udvikling af sciencepædagogiske lege- og læringsmiljøer og pædagogers kompetencer samt et certificeringskoncept for daginstitutioner. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed: Indsats, der styrker børn i udsatte positioner (2021 – 2024): Formålet er at undersøge, hvordan 10 udvalgte daginstitutioner kan skabe en sciencekultur gennemen helhedsorienteret og inddragende indsats med fokus på børns deltagelse, pædagogers kompetencer, dagtilbuddets læringsmiljø og tæt forældresamarbejde. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.  

Kontakt 

Mia Husted, docent
mihu@kp.dk  
Tlf: 41 89 84 87

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor.  

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller