Borgernær Sygepleje og Sundhed - Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

  • PostadresseVis på kort

    Forskningsleder Grete Brorholt, Tagensvej 86

    2200 København N

    Danmark

Om

Om

Kroniske sygdomme og ældreomsorg er en samfundsmæssig udfordring, som bliver større de kommende år. Derfor udvikler vi viden, metoder og redskaber, som understøtter kvalitet i sundhedstilbuddene, et meningsfuldt hverdagsliv for borgeren og klæder sygeplejersker på til fremtidens sundhedsvæsen tæt på borgeren.   

Hvad forsker vi i? 

Sundhedsvæsenet står over for en række udfordringer og forandringer. Det skal fremover yde omsorg for flere borgere med behov for kompleks og differentieret pleje og behandling. Samtidig træder stadig mindre årgange af sundhedsprofessionelle ind på arbejdsmarkedet.  

I løbet af de næste 10 år vil der ske en kraftig ændring i befolkningssammensætningen. Andelen af ældre vil stige markant og cirka hver fjerde borger i Danmark vil være over 60 år i 2030. Allerede i dag lever godt hver tredje voksne borger med langvarig og kronisk sygdom. Vi lever heldigvis længere, men det vil betyde flere ældre med langvarig og kronisk sygdom, som har behov for kontakt med sundhedsvæsenet. Det set i lyset af, at rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne i sundhedsvæsenet – og særligt i kommunerne – er enorme og kun ser ud til at vokse. 

Flere pleje- og behandlingsopgaver flyttes i dag fra hospital til kommune. Gennem årene er der peget på udfordringer i sammenhængen mellem plejen og behandlingsforløbene, som endnu ikke er løst. Ved udflytning af flere opgaver til de nære sundhedstilbud i kommunerne er opgaven kun vokset, og vi mangler viden om, hvilke metoder og indsatser der virker i det borgernære sundhedsvæsen. Behovet for praksisnær forskning i den borgernære sygepleje og sundhed har derfor aldrig været større.  

Vi står derfor over for en udfordring med flere opgaver og færre sundhedsuddannede i sundhedsvæsenet, samtidig med at vi skal skabe bedre kvalitet i tilbuddene. Der er derfor en stigende forventning om, at borgerne indtager en mere aktiv og selvstændig rolle i håndteringen af deres egen sygdom. Samtidig ser vi som samfund til digitale teknologier som en mulig løsning.

Hvordan forsker vi?

Vores forskning skal styrke uddannelserne ved at levere viden, metoder og redskaber inden for den borgernære sygepleje og sundhed, så vi får højt kvalificerede sygeplejersker og ernærings- og sundhedsprofessionelle. Vi arbejder med udvikling af evidensbaseret praksis inden for sygepleje og forebyggende ernæring og sundhed.  

Vores forskning udvikles i tæt samarbejde med praksis og repræsentanter for de mennesker vores forskning omhandler. Det er centralt for vores forskning, at den kan oversættes til brug for praksis. Interventionsdesign og designsprint samt en tæt kobling mellem forskning, grunduddannelse og kompetenceudvikling skaber løbende omsætning af viden til praksis og sikrer impact.  

Forskningsprogrammer 

Vi forsker inden for tre områder:  

Forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser er et tværprofessionelt forskningsmiljø med 11 fastansatte forskere samt en række ph.d-studerende, adjunkter og lektorer tilknyttet forskningsmiljøet. Instituttet uddanner sygeplejersker og sundhedsprofessionelle inden for ernæring og sundhed og havde i 2021 knap 4800 studerende. 

Læs mere om instituttet og alle medarbejderne på UCViden

Kontakt 

Grete Brorholt, ph.d. 
Forskningsleder 
[email protected] 
Tlf.: 24 29 63 39 
 
Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller