Ledelse og organisering i fagprofessionel praksis

  • PostadresseVis på kort

    Forsknings- og videreuddannelsesleder Tove Enggrob Boon, Tagensvej 18

    2200 København N

    Danmark

Om

Om

Vi beskæftiger os med Fastholdelse og meningsfuld organisering, hvor vi undersøger hvordan velfærdsstaten kan rekruttere og fastholde fagprofessionelle.

Derudover beskæftiger vi os med Ledelse og organisering af det nære sundhedsvæsen, hvor vi undersøger hvordan den bedste faglige kvalitet og tilfredshed kan sikres for alle parter.

Hvad forsker vi i? 

Vi udvikler projekter med fokus på udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, samt udfordringer knyttet til introduktion af ny teknologi. Det handler blandt andet om, hvordan ledelse kan forebygge moralsk stress blandt frontmedarbejdere, hvordan digitalisering og data påvirker professionernes arbejde og mødet med borgeren, samt hvordan ledelse og organisering i det nære sundhedsvæsen kan udvikles i takt med en stigende kompleksitet i opgaverne. 

Vores forskning tager udgangspunkt i, at ledelse af fagprofessionelle både er en personlig, professionel og relationel aktivitet. Den er ofte rettet mod medarbejdere, som ikke er optagede af ledelse og organisation, men af det, de opfatter som kerneopgaven. Samtidig er ledelse tæt koblet til styringen af de offentlige organisationer. Derfor har ledelse en vigtig funktion i at binde praksis sammen med den politisk-strategiske styring af de offentlige organisationer. 

De empiriske analyser går tæt på den organisatoriske dagligdag. Her undersøges ledelse som en del af fagprofessionel praksis, fordi ledelse i dag er en central del af samarbejdet om at udvikle og kvalificere praksis i takt med foranderlige krav og mål.

Som forskningsmiljø på landets største professionshøjskole har vi en unik mulighed for og forpligtelse til at adressere de samfundsproblemer som kun kan løses, hvis man både ved noget om de professionelles faglighed, deres tanker og følelser om deres arbejde og om ledelse og organisering.

Vores strategiske fokus retter sig mod at styrke vores position i netop dette krydsfelt. Derfor er programmet i særlig grad tænkt som et oplæg til samarbejde med miljøer i lærer- og pædagoguddannelserne, sundhed samt grunduddannelser, der arbejder med digitalisering, fx forvaltnings- og socialrådgiveruddannelse.

Viden fra programmet anvendes i uddannelse og udvikling af god ledelse, organisering og forvaltning på tværs af KP. En del af vores forskning kommer derudover til at indgå i undervisningsforløb, workshops, eksperimenter og tekster, både i områdets uddannelser (Diplom i Ledelse og Diplom i offentlig forvaltning og organisation) og på tværs af KP.

Hvordan forsker vi?

Vi bedriver anvendelsesorienteret forskning, som er hjælpsom for de mennesker, der står med ansvaret for at få vores helt centrale velfærdsinstitutioner til at fungere i det daglige. Vi laver både forskning, som foreslår modeller, begreber og koncepter til ledelse, men også forskning som skal bringe nye, systematiske forståelser af praksis i spil, og dermed styrke lederes refleksivitet og dømmekraft.

Vi forsker i problemstillinger, som fylder og opleves som svære og vigtige for ledere og medarbejdere rundt omkring i fx skoler, daginstitutioner og det nære sundhedsvæsen. Af samme grund forpligter vi os også til at levere noget tilbage til de organisationer og professioner, som vores forskning retter sig mod, så de oplever at blive genkendt, hjulpet eller puffet til på måder, der tager højde for den situation, de befinder sig i, og de handlemuligheder, de har.

Udvalgte projekter

Rekruttering og fastholdelse         
Hvis man vil have flere til at uddanne sig og arbejde som sygeplejersker, lærer, pædagoger, socialrådgiver og andre vigtige jobs i velfærdssamfundet, må man starte med at forstå, hvordan de tænker, føler og træffer valg. Det gør vi i vores forskning om rekruttering og fastholdelse.

Should I stay or should I go?
Projektet omhandler de overvejelser, som lærere og pædagoger kan have ift. et eventuelt jobskifte. Vi undersøger hvordan folkeskoler kan fastholde lærere og pædagoger, fordi det er så vigtigt for elevernes mentale trivsel. 

Udvikling af administrationsfaglige kompetencer i anvendelsen af kunstig intelligens 
Formålet med dette projekt er at forbedre administrative medarbejderes evne til at bruge kunstig intelligens i deres arbejde og samtidig sikre overholdelse af forvaltningsprincipper, datasikkerhed og bibringe en forståelse af de etiske dilemmaer, som det rummer for medarbejderne.

Kontakt 

Tove Enggrob Boon
Videreuddannelsesleder
toeb@kp.dk
Tlf: 24 29 63 66

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor.

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller