Samfundssikkerhed - Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen

 • PostadresseVis på kort

  Programleder Nina Blom Andersen, Sigurdsgade 26

  2200 København N

  Danmark

Om

Om

Vi forsker i udviklingen af metoder til at styrke samfundets beredskab. Både inden for klassiske trusler som ulykker, terrorangreb, smitsomme sygdomme og brande, men også inden for nyere trusler i forhold til klimaforandringer og sikkerhedspolitik. Det gælder beredskab i indland såvel som udland. 

Hvad forsker vi i? 

Vi forsker i operativ risikostyring, det vil sige opgaver, der har fokus på organisering og koordination, både for at forebygge at hændelser sker, men også for at styrke indsatsen, hvis de faktisk indtræffer. Samfund er nemlig sårbare, når der indtræffer ulykker, uanset om de er hurtigt overstået eller de er langvarige og komplekse. Der skal tages hånd om borgerne, men også om bygninger, infrastruktur og andre værdier, samtidig med, at driften af hverdagsopgaverne skal fortsætte så normalt som muligt.  

Trusselsbilledet udvikler sig hele tiden – både i Danmark og globalt - og de klassiske løsninger og metoder til at undgå at hændelser indtræffer eller minimere skaderne, når de gør, er ikke altid tilstrækkelige. Vi er derfor optaget af at koble aktører på nye måder, koble viden om organisering og ledelse med nye tekniske løsninger samt udfordre tænkningen inden for feltet for at optimere opgaveløsningen.  

Der foregår omfattende udvikling af digitale løsninger for tiden, men udviklingen af teknologi er ikke tilstrækkelig og løsningerne skal derfor spille sammen med den eksisterende organisering og ressourcerne. Den skal kunne integreres i de eksisterende systemer, og det stiller indimellem krav om skarpe prioriteringer. Derudover skal nye teknologier opleves som relevante for de myndigheder, organisationer eller borgere, der skal bruge dem. 

Der er to overordnede områder, som vi forsker indenfor: 

  • Stærkere kobling mellem borgere, organisationer og beredskab – formålet er både at trække på borgeres og organisationers mange kompetencer, samt deres engagement og ønske om prioriteringer. Det skal dels ske for at sikre et robust samfund, der kan modstå kriser og hindre nedbrud i den kritiske infrastruktur, men ikke mindst for at styrke den fælles samskabelse om et så sikkert og trygt samfund som muligt.

  • Håndtering af komplekse beredskabsindsatser – det stiller krav til løbende udvikling af nye metoder, der afløser tidligere tiders tilgange til både forebyggelse og respons til de hændelser der sker ofte, og dem der er mere sjældent. Der er behov for krav om indsats og løsning på højt fagligt og videnskabeligt baseret niveau. Viden om disse løsninger skal udbredes i organisationer med beredskabsopgaver gennem løbende træning, øvelse og uddannelse.

Hvordan forsker vi? 

Vi undersøger nye muligheder for samarbejde, at identificere ressourcer, der ikke allerede er indtænkt og udvikler metoder der understøtter de eksisterende systemer. 
Vi tager altid udgangspunkt i den nyeste forskning inden for feltet, og er også med til at skabe nye viden. Derudover arbejder vi i langt de fleste tilfælde med at inddrage de berørte organisationer, borgere og interessenter. Vi inviterer dem til at formulere deres syn på løsninger, bygger bro mellem de involverede og samskaber nye løsninger. 
Parallelt med udvikling af projekter og formulering af løsninger, følger vi aktiviteterne op gennem formidling til offentligheden, faggrupper, borgere og medier. Dermed sætter vi dagsordenen for, hvordan nye løsninger inden for et normalt meget traditionsrigt felt kan se ud. 

Aktuelle projekter 

LINKS: Sigter mod bedre integration af borgernes ressourcer i beredskabsarbejdet og mod at tage hånd om de svageste i samfundet, i en tid hvor udviklingen går i retning af endnu mere anvendelse af teknologi og sociale medier indenfor beredskabsfeltet. Der er fokus på skybrud i DK. Støttet af Horizon 2020. 

CliCNord: Projektet undersøger, hvordan små samfund i de nordiske lande håndterer klimarelaterede udfordringer og styrker egen kapacitet. Der er fokus på, hvornår beboernes kompetencer og ressourcer kan løse de fremtidige klimahændelser, og hvornår de har brug for hjælp udefra fra myndigheder og andre organisationer. Støttet af NordForsk. 

Læring i beredskabet: Læring i Beredskabet: Det danske redningsberedskab står i en afgørende brydningstid. Et robust redningsberedskab er centralt for samfundet for at kunne håndtere nye former for kriser og katastrofer. Med en bevilling fra den AP Møllerske Støttefond afprøver projektet nye metoder til evaluering og erfaringsopsamling, som kan styrke læring og videndeling mellem brandfolk fra brand- og redningsindsatser.

Kontakt

Programleder
Nina Blom Andersen  
[email protected] 
Tlf: +45 23 73 33 83 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsmiljøet nedenfor. 

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller