• PostadresseVis på kort

    Docent Inge Storgaard Bonfils, Kronprinsesse Sofies Vej 35

    2000 Frederiksberg

    Danmark

Netværk

Roskilde Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Københavns Kommune

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereKommuner og kommunale institutioner

Aalborg Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Region Hovedstaden

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige offentlige organisationer

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige forskningsinstitutioner

Region Hovedstadens Psykiatri

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

University of Central Lancashire

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Nuremberg Tech

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversities of Applied Science

Aarhus Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Professionshøjskolen UCN

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereProfessionshøjskoler

Professionshøjskolen Absalon

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereProfessionshøjskoler

Danners Videncenter

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereNGO’er

DEFACTUM, Region Midtjylland

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

Norwegian University of Science and Technology

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Danmarks Evalueringsinstitut

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige forskningsinstitutioner

Anvendt KommunalForskning

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige forskningsinstitutioner

Syddansk Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Department of Pedagogics and Social Work, Lillehammer University College, Norway

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversities of Applied Science

Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU)

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereProfessionshøjskoler

Københavns Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Danmarks Pædagogiske Universitet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Holbæk Kommune

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereKommuner og kommunale institutioner

Oslo Metropolitan University

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Kræftens Bekæmpelse

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereNGO’er

Lund University

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

University of York

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Københavns Universitetshospital

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

Copenhagen Business School

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereUniversiteter

Ministry of Labour, Family and Social Affairs

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereOffentlige institutioner

Parker Instituttet

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige forskningsinstitutioner

VIA University College

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereProfessionshøjskoler

Velux Fonden

Ekstern organisation: Finansieringskilde

Historisk Selskab for Handicap og Samfund HSHS

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnerePrivate virksomheder

University of Southampton

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Odense Kommune

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereKommuner og kommunale institutioner

Heidelberg University

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige forskningsinstitutioner

Finnish Association on Intellectual and Developmental Disabilities

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereØvrige samarbejdspartnere

WHO Regional Office for Europe

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereEU

Danner

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereNGO’er

VID, Vitenskapelige Høgskole

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Den Sociale Virksomhed, Region H.

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner

University of Iceland

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Folketinget

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereMinisterier og styrelser

Uppsala University

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversities of Applied Science

Designskolen Kolding

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige uddannelsesinstitutioner

Danmarks Lærerhøjskole

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereProfessionshøjskoler

Reden - værested for kvinder

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereNGO’er

Oslo University College

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversities of Applied Science

Halmstad University

Ekstern organisation: Internationale samarbejdspartnereUniversiteter

Albertslund Kommune

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereKommuner og kommunale institutioner

Trygfonden

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige samarbejdspartnere

VUC Lyngby

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereØvrige uddannelsesinstitutioner

Novo Nordisk Fonden

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnerePrivate virksomheder

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery

Ekstern organisation: Danske samarbejdspartnereRegioner og regionale institutioner