• PostadresseVis på kort

    Humletorvet 3

    1799 København V

    Danmark

Om

Om

Forskningsprogrammet skaber viden om fagdidaktik i skolens fag, der kvalificerer undervisningen og styrker elevernes læring. Vi forsker i udvikling af fagenes identitet, indhold og metoder til gavn for elever, lærerstuderende og lærere – både i fagenes og undervisningens kerneområder og den løbende faglige udvikling og nytænkning af undervisningen i fagene. 

Hvad forsker vi i?

Mange børn og unge får for lidt ud af undervisningen i skoleforløbet. Det fører bl.a. til, at en stor gruppe elever forlader skolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer i skolens fag, samtidig med at kun få elever opnår rigtig gode resultater i skolen.

Der mangler empirisk forskning i skolens fag og faglige undervisning, som videreudvikler fagdidaktikken, så vi sikrer en relevant, motiverende og virkningsfuld undervisning for eleverne. I forskningsprogrammet bidrager vi til denne udvikling i fagene:

Kontakt

Annette Søndergaard Gregersen, docent, ph.d.
Satsningsansvarlig for fagdidaktik i sprogfagene engelsk, tysk og fransk
asgr@kp.dk
Tlf.: 41 89 76 32

Tom Steffensen, docent, ph.d.
Satsningsansvarlig for danskdidaktik
tstf@kp.dk
Tlf.: 41 89 71 33

Bjørn Friis Johannsen, docent, ph.d.
Satsningsansvarlig for STEM-didaktik
bjfj@kp.dk
Tlf.: 29 44 05 04

Fingerprint

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for forskere tilknyttet forskningsenheden.