Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Ph.d.-studerende på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole og Institut for Antropologi på Københavns Universitet

Drivkraften for mit antropologiske virke er lysten til at bidrage med viden, som kan gøre en forskel for mennesker, især inden for social- og sundhedsområdet. Jeg har særligt beskæftiget mig med undersøgelser og evalueringer af sociale- og sundhedsfremmende indsatser blandt borgere med psykisk sygdom, borgere med flygtningebaggrund, velfærdsprofessionelle, pårørende og administrativt ansatte. 

Mit igangværende ph.d.-projekt skal bidrage med antropologiske indsigter om forhandlingen af omsorg i ældresektoren med udgangspunkt i omsorgsaktørers og plejekrævende ældres hverdag. Det er afgørende, at vi, i lyset af den danske velfærdsstats demografiske, sociale og økonomiske forandringer, beskæftiger os med, hvordan disse påvirker og omskriver omsorgen i Danmark. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Antropologi, Cand.scient.anth, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2019

Ansættelser

Videnskabelig assistent, Forskningsenheden for Almen Praksis v. Syddansk Universitet

1 sep. 202331 okt. 2023

AC-medarbejder, Aarhus Kommune

8 nov. 202131 mar. 2023

Udviklingsmedarbejder, Muhabet Aarhus

1 nov. 20191 apr. 2021