Billede af Anja Marschall
  • 32
    Citationer
20122024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Skilsmisse, børns hverdagsliv og forældresamarbejde er nøgleord der samler min faglige profil.

Mit CV er langt fra lineært. Mit ene ben har rødder i pædagogisk praksis, hvorfra jeg kender børn, rutiner; dilemmaer og problemstillinger. Mit andet ben har rødder i kvalitativ børne- og familieforskningen. Jeg er en forsker, der ikke blot vil forstå verden, men som også gerne vil udvikle, udfordre og forandre den.

Som ansat på pædagoguddannelsen er jeg naturligt optaget af pædagogiske praksis og de betingelser der her er for at etablere gode rammer for børns hverdagsliv. Igennem flere forskningsprojekter har jeg sammen med kolleger været optaget af forældresamarbejde. Vi har været nysgerrige på, hvordan familiens liv forbinder sig til daginstitutionen. Vi har i projekterne på forskellig vis undersøgt forældres perspektiver på deres børns liv i daginstitutionen og deres forståelser af, hvad der kendetegner et godt samarbejde om børnene. Projekterne er kendetegnet ved at være praksisforskning, hvor forskere sammen med pædagoger og forældre forsøger at stille relevante spørgsmål til dette samarbejde og derfra udforske, hvordan det kan tilrettelægges med børnenes trivsel i fokus.

Jeg er optaget af formidling på flere måder. Jeg bestræber mig på at bidrage til samfundsdebatten ift. de problemstillinger, vi ser i vores forskning. Min viden og overvejelser om børn og familier har jeg desuden skrevet om på bloggen AnjaMarschall.dk. Her behandler, som primært knytter sig til min Ph.d.-afhandling om skilsmisse, deleliv, forældreskab.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i psykologi, Kan børn deles? Børns perspektiver på hverdagsliv med to hjem, Københavns Universitet

1 jan. 20111 apr. 2014

Dimissionsdato: 29 okt. 2014

Danmarks Pædagogiske Universitet

1 aug. 20051 dec. 2008

Dimissionsdato: 18 dec. 2008

Ansættelser

Pædagogisk rådgiver, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

1 aug. 20141 aug. 2015

Familiebehandling, Familieinstitutionen Bülowsvej

1 mar. 20091 jan. 2011

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller