• 47
    Citationer
20002024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg har siden 2001 bedrevet forskning og ledelse inden for det sundheds- og socialfaglige område. Jeg er uddannet som antropolog og skrev ph.d. om samspil mellem plejepersonale og patienter i retspsykiatrien tilbage i 2006. Siden da har jeg arbejdet med udsathed blandt både børn og voksne på forskellig vis. Jeg har arbejdet med brugerinddragelse, børneinddragelse, skoletrivsel og skolefravær, virtuelle undervisningsmuligheder for børn med stort skolefravær og indsatser for de børn og unge, der har brug for hjælp fra sundhedsplejen, fra psykologer, fra børne- og ungdomspsykiatrien eller de sociale myndigheder.

Aktuelt er jeg leder for forskning og udvikling på socialrådgiveruddannelsen med et ansvar for tværgående forskning på Københavns Professionshøjskole

Kompetencer

Forskning: Mine egne forskningskompetencer er kvalitative. Jeg har gennem en årrække deltaget i tværfaglige interventionsstudier, herunder randomiserede kontrollerede forsøg. Mit bidrag ind i det tværfaglige forskningssamarbejde har været brugernes perspektiver, samspil mellem individer og velfærdsprofessionelle, samt organisatoriske barrierer og fremmere for ibrugtagning af nye praksisser eller teknologier.

 

Projektledelse: Min projektledelseserfaring går mange år tilbage, og rummer erfaring med projekter i alle størrelser.

 

Ledelse: Jeg har gennem årene skiftet mellem selv at udføre forskning og lede andres forsknings- og analysearbejde.

 

Facilitering: Jeg er uddannet facilitator og finder stor fornøjelse i at bruge faciliteringsredskaber, når jeg som led i mit arbejde står for workshops eller konferencer. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Antropologi, Ph.d., Københavns Universitet

20022006

Ansættelser

Virtus - virtuel undervisning for elever med skolefravær

20172019

VIBIS-Videnscenter for Brugerinddragelse

20142017

Klinisk Farmakologisk Afdeling, BIspebjerg Hospital

20132014

KORA – Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning

20122013

Dansk Sundhedsinstitut

20062012

Københavns Universitet

20022006

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller