Billede af Christina Jørgensen
20092021

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Lektor, faggruppeansvarlig for undervisningsfaget specialpædagogik, deltager i FoU- teamet for Diversitet og deltagelse – DIDE, Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Undervisningsfag: Specialpædagogik, Pædagogik, Didaktik, Det tværprofessionelle samarbejde om udsatte børn. 

Projekter:

 • Studerende som medforskere,
 • Differentieret skolehjemsamarbejde,
 • Differentieringspraksis i skolen 

Forskning og udvikling:

 • Inkluderende og differentieret skolepraksis,
 • Det tværprofessionelle samarbejde mellem lærer og pædagoger.
 • Det socialpædagogiske indenfor det specialpædagogiske

Arbejdsområder

Specialpædagogik og mellemformer i skolepraksis.  Differentiering og mangfoldighed i didaktiske kontekster. Skolehjemsamarbejde, Pædagogens rolle i skolen, Tværprofessionelt samarbejde om børn i udsatte positioner,

Ansættelser

Højskolelærer, Grundtvigs Højskole

aug. 1992jul. 2002

Emneord

 • social inklusion
 • børnekultur
 • fællesskab
 • pædagogisk arbejde
 • udsatte børn
 • social eksklusion

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller