Billede af Crisstina Mossbeck
  • 1
    Citationer
20092024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Docent og Ph.d. for forskningsprogrammet "Børns hverdagsliv i dagtilbud, indskoling og SFO".

Min forskning er rettet mod udvikling og formidling af viden om små børns hverdagsliv i daginstitutioner. Det handler særligt om børns betydning for børn, små børns fællesskaber og deres livsførelse i daginstitutionen. Som en central del af børns hverdagsliv i daginstitutionen er jeg optaget af forældresamarbejde samt pædagogers arbejde med opsporing af bekymringsvækkende børneliv, herunder tværprofessionelt samarbejde. 

Jeg er særligt optaget af at arbejde med praksisforskning (participatoriske metoder) og udvikle viden i samarbejde med henholdsvis børn, pædagoger og forældre som medforskere og dermed som vidensgenererende.

De senere år har min forskning været rettet mod pædagogisk arbejde med mindre børnegrupper i daginstitutionen samt arbejdet med børn og familier i udsatte positioner. 

Andre aktiviteter der medvirker til at kvalificere mit forsknings- og undervisningsarbejde er følgende:

2017-2022: Redaktørarbejde for forskningstidsskriftet BARN

2018 - Medlem af Kritisk psykologisk forskningsnetværk (KRISPY) leder af netværk lektor Anja Hvidtfelt Stanek, SDU

2014 - Medlem af forskningsnetværk ’Praksisforskning i udvikling’ (PIU) leder af netværk professor Charlotte Højholt, RUC

2014 - Medlem af Nordisk Netværk for Barnlivs forskning

 

 

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Forskning i små børns hverdagsliv, udsathed i børns og familiers liv, pædagogers faglighed, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde.

Undervisning i almenpædagogik og socialpsykologi med særligt fokus på små børn hverdagsliv og fællesskaber, herunder tidlig indsats i vuggestuen


Øvrige arbejdsområder:

Undervisning på Pædagogisk Diplomuddannelse med fokus på  social inklusion, udsathed, tidlig indsats og forældresamarbejde.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Phd, Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis, Roskilde Universitet

1 mar. 201414 mar. 2017

Dimissionsdato: 20 jun. 2017

1 sep. 19961 mar. 2004

Ansættelser

Ph.d. stipendiat, Roskilde Universitet

1 jan. 201413 mar. 2017

Lektor, Københavns pædagog seminarium

1 mar. 20101 jan. 2014

adjunkt, Københavns pædagog seminarium

1 mar. 20071 mar. 2010

Projektkonsulent, NVIE Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

1 mar. 20071 apr. 2011

underviser, Gladsaxe Pædagog Seminarium

1 apr. 20041 mar. 2007

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børns hverdagsliv i daginstitutionen, tidlig indsats, tværfagligt samarbejde
  • Børn og unge
  • forældresamarbejde, familier i udsatte positioner

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller