Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Ph.d og Lektor i pædagogik.

Mit forskningsarbejde er rettet mod udvikling og formidling af viden om små børns hverdagsliv i daginstitutioner. Denne viden er forankret i forskning om børns fællesskaber og livsførelse i daginstitutionen, tværprofessionelt samarbejde som tidlig indsats samt inklusion som politisk og pædagogisk dagsorden. 

Jeg er særligt optaget af at arbejde med praksisforskning (participatoriske metoder) og udvikle viden i samarbejde med henholdsvis børn, pædagoger og forældre som medforskere og dermed som vidensgenererende. Aktuelt er min forskning rettet mod konfliktuelt forældresamarbejde i vuggestuen samt mod hvordan pædagogiske organiseringer med mindre børnegrupper kan medvirke til at skabe højere kvalitet i daginstitutionen.

Andre aktiviteter der medvirker til at kvalificere mit forsknings- og undervisningsarbejde er min funktion som redaktør på det nordiske forskningstidsskrift 'Barn' under NTNU samt min deltagelse i følgende forskningsnetværk:

2018 - Medlem af Kritisk psykologisk forskningsnetværk (KRISPY) leder af netværk lektor Anja Hvidtfelt Stanek, SDU

2014 - Medlem af forskningsnetværk ’Praksisforskning i udvikling’ (PIU) leder af netværk professor Charlotte Højholt, RUC

2014 - Medlem af Nordisk Netværk for Barnlivs forskning

 

 

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Forskning i børns og professionelles hverdagsliv, forældresamarbejde og tværfagligt samarbejde.

Undervisning i almenpædagogik med særligt fokus på små børn hverdagsliv og fællesskaber, herunder tidlig indsats i vuggestuen


Øvrige arbejdsområder:

Forskning i pædagogisk faglighed og professionalitet.
Udviklingsarbejde i kommuner med fokus på inklusion. PD undervisning indefor områder omhandlende udsathed, inklusion, tidlig indsats og forældresamarbejde.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Phd, Små børns fællesskabelse i en flertydig vuggestuepraksis, Roskilde Universitet

1 mar. 201414 mar. 2017

Dimissionsdato: 20 jun. 2017

1 sep. 19961 mar. 2004

Ansættelser

Ph.d. stipendiat, Roskilde Universitet

1 jan. 201413 mar. 2017

Lektor, Københavns pædagog seminarium

1 mar. 20101 jan. 2014

adjunkt, Københavns pædagog seminarium

1 mar. 20071 mar. 2010

Projektkonsulent, NVIE Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion

1 mar. 20071 apr. 2011

underviser, Gladsaxe Pædagog Seminarium

1 apr. 20041 mar. 2007

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børns hverdagsliv i daginstitutionen, tidlig indsats, tværfagligt samarbejde
  • Børn og unge
  • forældresamarbejde, familier i udsatte positioner

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller