Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Ansat som Docent ved Institut for Sygepleje pr 1/10 - 2014. Tidligere ansat som forskningsleder ved hospital i regionSjælland og regionH. Har haft en post doc periode på 3 år ved Hjertecentret og UCSF (2009-12). Sygeplejerske i 40 år. Været underviser på Herlev sygeplejeskole i 17 år. Lektor ved CVU i 2006. Er ansat som ekstern lektor på cand.scient.san.- uddannelsen på KU til 1/2 2015.

 

Som docent har jeg været projektleder og projektdeltager i flere projekter. Det har drejet sig om at være vejleder for ph.d.-studerende. De fleste af projekterne drejer sig i en eller anden form for Patientinddragelse - og pårørendeinvolvering og har patienten og dennes pårørende i fokus i fht at mestre et hverdagsliv. Mit fokus er på klinisk forskning i samarbejde med klinisk praksis.

Jeg har brugt forskellige forskningsmetoder: i) Kvalitative: dybdeinterviews - dyadeinterviews og fokusgruppeinterviews. ii) Kvantitativt: spørgeskemaundersøgelse - kontrolgruppe - randomiseret klinisk kontrolleret forsøg. Er optaget af brugen af Mixed Methods og integration af resultater.

H- index pr. okt 2018: 10.

 

Jeg har været ph.d.-vejleder for fem gennemførte ph.d.-projekter og har pt  fire ph.d-studerende jeg er vejleder for:

 

  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ” Family function in patients with type 2-diabetes. The importance of shared care: a mixed methods investigation. Indskrevet Københavns Universitet november 2015.  Samarbejde med professor Ingrid Egerod, der er hovedvejleder.
  • Ph.d.-bi-vejleder på projektet ” Rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen – Borgerens erfaringer og betydninger for sundhedsfremme og et meningsfyldt hverdagsliv med multisygdom.” Indskrevet ved RUC 2016. Samarbejde med professor Betina Dybbroe og Anne Liveng RUC.
  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ” Lifestyle Counselling as Secondary Prevention in Patients With Minor Stroke and Transient Ischemic Attack. Indskrevet KU september 2017.
  • Ph.d.-projektvejleder på projektet ”Patient Ambassador Support (PAS) for newly diagnosed patients with acute leukemia during treatment”. Indskrevet KU august 2017. Samarbejde med seniorforsker Mary Jarden, der er hovedvejleder.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Forskningsledelse - forskning indenfor patientinddragelse - og pårørende involvering. Fokus: KLINISK forskning. Brug af forskellige forskningsmetoder: i) Kvalitative: dybdeinterviews - dyadeinterviews og fokusgruppeinterviews. ii) Kvantitativt: spørgeskemaundersøgelse - kontrolgruppe - randomiseret klinisk kontrolleret forsøg. Brug af Mixed Methods og integration af resultater fra de to forskningstraditioner. Brug af SPSS og NVivo software.

Øvrige arbejdsområder:
Forskningsledelse af forskningsprojekter - vejledning i fht tværfaglige forskningsprojekter. Ph.d.-projekt vejleder på to ph.d.-studerende indskrevet ved KU og bi-vejleder ved en ph.d.-studerende indskrevet ved Institut for Uddannelsesforskning RUC.

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Professionel
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 maj 2005

Cand. cur., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 1998

Diplomuddannelse i pædagogik, Danmarks Sygeplejerskehøjskole

Dimissionsdato: 1 jun. 1990

Sygeplejerske , Slagelse Sygeplejeskole

Dimissionsdato: 1 aug. 1974

Andet, Roskilde Universitet

… → 1 jun. 1995

Pædagogisk diplomuddannelse, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus universitetet

… → 1 jun. 1990

Ansættelser

Docent, Professionshøjskolen Metropol

1 okt. 2014 → …

Ekstern lektor, Københavns Universitet

20132014

Forskningsleder Hillerød Hospital, Nordsjællands Hospital

1 okt. 201230 sep. 2014

Post doc forløb over 3 år, UCSF/HJertecentret

20092012

Undervise Sygeplejeskolen Herlev

19902007

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller