Intet billede af Elvi Weinreich
  • 5
    Citationer
20112023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Ledelse i den offentlige sektor er mit overordnede interesseområde. Jeg er i særdeleshed optaget af den faglige dimension i offentlig ledelse. Hvordan faglig ledelse italesættes og realiserer sig i samspillet med velfærdsprofessionernes forståelse og skabelse af deres kerneydelse, samt borgernes modtagelse og forståelse af ydelsens relevans og kvalitet.

Min interesse er opstået på baggrund af de senere års ændringer i den politiske velfærdsdiskurs. Ændringer der har ført til mærkbare forandringer i velfærdsinstitutionerne og ændringer, der også viser sig i de politiske forventninger til den enkelte borger (barn, elev, studerende, voksen, gammel og syg). Det nye borgerideal anskuer borgeren som aktør i eget liv med viljen og kompetencen til at lade sig inddrage og tage hånd om egen læring, eget helbred og sundhed. Det er i høj grad velfærdsprofessionerne, der har fået til opgave at understøtte tilblivelsen af dette borgerideal. En opgave der har medvirket til at mange af dem har måtte sige farvel til det, de tidligere betragtede som deres kerneopgaver og i stedet påtage sig nye og til tider meget anderledes opgaver. Denne omkalfatring kræver faglig ledelse, for forandringsprocessen foregår tit i et konfliktfyldt farvand.

Det er her, jeg gerne træder til som forsker, konsulent og underviser for at blive klogere på, hvad der er i spil, medvirke til at deltagerne bliver bevidste om spillet og de konkurrerende opgaver, der ofte er skabt på grund af interessemodsætninger og med denne viden medvirke til at finde løsninger, der helst skal opleves meningsfyldte for alle deltagende parter. 

I øjeblikket søger jeg samarbejdspartnere i den kommunale hjemmepleje for at iværksætte et forskningsprojekt, hvor jeg ønsker at undersøge, hvordan faglig ledelse viser sig i omstillingen af det kommunale sundhedssystem. 

 

 

Forsknings- og udviklingsområder

Ledelse og organisation

Professioner

Uddannelse 

Samfund og sygepleje

Kompetencer

Undervisning -

     Ledelse og organisation

     Videnskabsteori - undersøgelsesmetoder og analysestrategi

     Sygepleje og samfund

     Ledelse i et moderniseret sundhedsvæsen  

     Professionssociologi  

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sygeplejeuddannelsen i et hyperkomplekst samfundsperspektiv

Dimissionsdato: 9 dec. 2002

Ansættelser

Amanuensis ved Københavns Universitet, Masteruddannelsen i professionsudvikling,Institut for Pædagogik

1 aug. 20061 aug. 2007

Lektor, faglig koordinator, Videncenterkonsulent, CVU Stork

1 jan. 20051 maj 2009

Projektleder, kompetenceudvikling, Ledelsesområdet, Storstrømmens Sygehus

1 jan. 200431 dec. 2006

Uddannelsesleder Kursusafdelingen Sygepleje- og Radiografuddannelsen Københavns Amt

1 dec. 199531 dec. 2004

Konsulent, Senior Tjenesten

15 okt. 199330 jun. 1994

Projektleder integreret ordning, Greve Kommune

1 feb. 198614 okt. 1993

Viceforstanderinde, Gentofte sygehus

1 jun. 198231 jan. 1986

Administrerende oversygeplejerske, Amtssygehuset i Lyngby

1 okt. 198015 jun. 1982

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller