Billede af Eva Lindhardt
20072024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Lektor, cand.mag. i religion og dansk, master i dansk som andetsprog. Læreruddannelsen KP, København

Ph.d.-stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet og KP 1.3. 2024-28.2.2027

Arbejdsområder

Jeg underviser i fagene Kristendomskundskab/Religion, Kristendomskundskab/Livsoplysning/Medborgerskab og Specialiseringsmodul i menneskerettigheder på læreruddannelsen samt på forskellige efter- og videreuddannelses kurser for folkeskolelærere.

De seneste år har jeg både i forbindelse med undervisning og projekter arbejdet med kulturforståelse, demokratisk dannelse, undervisning om, gennem og til menneskerettigheder og undervisning i kontroversielle emner.

Jeg har været deltager/projektleder på flere internationale projekter. Lige nu er jeg projektleder for det ERASMUS+ støttede projekt ConCitizen, der er et samarbejde mellem Queens university, Belfast; Cyprus Open University, Nicosia; Adyan, Beiruth; OsloMET, Oslo og Københavns Professionshøjskole. Projektet undersøger konkurrerende narrativer og kontroversielle emner i medborgerskabsundervisning i multikulturelle og post-konflikt samfund og målet er at udvikle pædagogiske strategier og didaktisk materiale til uddannelse af kommende lærere. 

Projektet Empowered Teachers projektet, støttet af Novo Nordisk Fonden, var et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole,  Danmission og Royal Institut for Interfaith Studies i Jordan, hvor vi fremmede undervisning i medborgerskab lokalt og globalt gennem et en transnationalt afprøvning af udviklet undervisningsmateriale og et virtuelt samarbejde mellem danske, jordanske og syriske lærere. 

Som deltager i projektet Kulturel sensitivitet på læreruddannelsen har jeg sat fokus på kulturforståelser og inklusion i læreruddannelsen. Jeg har haft en deltidsansættelse som læringskonsulent på institut for menneskerettigheder, hvor jeg arrangerede kurser for adjunkter og lektorer om menneskerettigheder som dimension i henholdsvis pædagog-, socialrådgiver og lærer-professionen. En særlig interesse er hvordan menneskerettigheder kan fremme ligebehandling og ikke-diskrimination både i klasserummet og samfundet. 

 

Didaktisk har jeg et fordybelsesområde været æstetiske læreprocesser og antropologisk feltarbejde i kulturformidling bl.a. har jeg arrangeret studieture til Iran, Sri Lanka, Georgien og Syrien (før borgerkrigen), Israel/Palæstina, hvor de studerende har lavet feltarbejde med fokus på religioners rolle i samfundet og for den enkeltes daglige praksis.

Sammenhænge mellem sprog, kultur og identitet samt interkulturel kompetence har været fokusområder i forbindelse med min ansættelse på Flygtningehjælpens sprogcenter (1998-2003). Områderne har jeg i læreruddannelsen arbejdet videre med i en skolekontekst, bl.a. gennem en sproglig vinkel på faglighed, hvor elevernes udvikling af fagsprog stilladseres didaktisk, og hvor flersprogedes elevers sprogtilegnelse integreres i fagundervisningen.

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Norsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Svensk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2000

Cand. Mag., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1998

Lektorkvalificering, Professionshøjskolen UCC

… → 2011

Ansættelser

Ph.d.-stipendiat

1 mar. 202428 feb. 2700

Læringskonsulent, Institut for Menneskerettigheder

1 apr. 201730 jun. 2019

Lektor i religionsfag og dansk som andetsprog, Professionshøjskolen UCC

2003 → …

Ekstern lektor i faget Sammenlignende religionshistorie, Syddansk Universitet

20022004

Sproglærer i dansk som andetsprog for voksne, Dansk flygtningehjælps sprogcenter, sprogcentret Kigkurren

19982003

Emneord

 • interkulturelle forhold
 • kultur
 • kulturforståelse og interkulturel kompetence
 • kulturforvaltning
 • dannelssesteori
 • Skoler, fag og institutioner
 • kreative processer
 • Æstetiske læreprocesser
 • tværfaglighed
 • kontroversielle emner
 • integration
 • Medborgerskab
 • majoritet og minoritet
 • undervisning
 • Professionsdidaktik
 • religionsdidaktik
 • andetsprogspædagogik
 • menneskerettigheder
 • professionsidentitet
 • professionsetik
 • fagsyn
 • Medier, kommunikation og sprog
 • Lærerfaglig teknologi forståelse
 • Sprog og faglighed

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller