Billede af Hamiyet Kaya

Hamiyet Kaya

Lektor i socialt arbejde

20142020

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Min socialrådgiveruddannelse sammen med en bachelor i Statskundskab har givet mig adgang til nogle jobfunktioner på beskæftigelsesområdet, som spænder fra de kommunale jobcentre, både som frontlinjemedarbejder, der arbejdede med socialt arbejde med at understøtte borgernes udvikling til at skabe forandringer i sit eget liv, og til leder i jobcenteret, hvor det handlede om strategier, budgetter, måltal, styring og personaleledelse. På det kommunale niveau har jeg igennem flere år arbejdet både som socialrådgiver med myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet og senere som teamleder for Sygedagpenge og A-dagpenge og kontanthjælpsområdet.

Som lektor på Socialrådgiveruddannelsen underviser jeg i modulerne ”Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet” og ”Socialt arbejde med voksne udsatte og voksne med handicap”. Aktuelt er jeg projektmedarbejder på Reconnect projektet.

PROJEKTER  
I Reconnect projektet har jeg haft ansvaret for opkvalificering af reconnect medarbejderne i forhold til at arbejde med afsæt i IPS metoden. Herudover er jeg sammen med kollegaer i gang med et delstudie der undersøger medarbejdernes arbejdsliv i overgangen fra tidligere jobfunktioner til at arbejde i Reconnect med afsæt i IPS metoden.

Jeg har deltaget og bidraget i dataindsamlingen til projektet Fra udsat til ansat som delprojekt til BIP der blev gennemført i et samarbejde mellem Væksthusets Forskningscenter og Institut for Socialt Arbejde, KP. Projektet er afsluttet i efteråret 2016.


Kurser og uddannelsesforløb på efter- og videreuddannelsen

2015 -2016

På efter- og videreuddannelsen (IVE), har jeg undervist på Diplomuddannelsen i Beskæftigelse valgfag 7 ”Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen” hvor jeg har undervist, vejledt og eksamineret i  rekvirerede forløb for Jobcenter Vordingborg og Jobcenter København.

 

2016-2019

Igennem længere tid har jeg været fast tilknyttet på BIF-uddannelsen som er et rekvireret forløb for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune både i opstartsfasen, hvor jeg var med til at udvikle uddannelsen og omsætte målene for uddannelsen til konkrete undervisningsplaner og aktiviteter, og efterfølgende som gennemgående og tværgående underviser og eksaminand.

En anden opgave på IVE har været undervisning af et hold mentorer fra Jobcenter Frederiksbergs Beskæftigelsesenhed - F86 på et kursus om skriftlighed i socialt arbejde.

2018 -2019

Med inspiration fra BIF-uddannelsen, har Professionshøjskolen København (KP) udviklet et rekvireret forløb for et par Sydsjællandske kommuner, den såkaldte introduktionsuddannelse. Her har jeg ligeledes stået for udviklingen af forløbet, undervisningen og superviseringen af medarbejdere i deres praksis. Jeg har være ansvarlig for uddannelsens udvikling og kvalitetssikring i samarbejde med konsulenthuset MPloy og kommunerne.

2019 - 2020

Jeg har bidraget til udviklingen af diplommodulet Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen, IPS og SE som udbydes på KP efteråret 2020.  Og er ligeledes koblet på modulet som underviser, vejleder og eksaminator.

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Bachelor i Statskundskab , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2003

Socialrådgiveruddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Dimissionsdato: 1 jan. 2000

Ansættelser

Teamleder, Jobcenter Herlev

20132014

Beskæftigelseskonsulent, Frederiksberg Kommune

20122013

Konsulent, Integrationsministeriet

20092012

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler