Billede af Hanne Meyer-Johansen
1997 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Mine faglige interesser og kompetencer ligger indenfor social- og specialpædagogiske område i relation til både pædagogers faglige selvforståelser og de krav og forventninger, de bliver mødt med af omverdenen i form af forvaltningsledelser, politikere, forældre og pårørende samt ikke mindst af de børn og brugere, som arbejdet retter sig mod. Jeg er særligt optaget af at bringe de pædagogiske selvforståelser og faglige orientering i spil med brugernes stemmer i form af deres oplevelser og erfaringer med at være genstand for pædagogisk praksis. Metodologisk er jeg inspireret af kritisk-utopisk aktionsforskning og muligheder for at etablere faglige og tværgående mødesteder, hvor hverdagslivets monologiske horisont kan udfordres og udvides gennem indbyrdes dialog mhp. mulighed for samfundsrelatede kritikker og fagperspektiver. Endvidere ligger det mig på sinde at inddrage disse faglige selvforståelser og deres betydningsdimension i et mangefacetteret brugerperspektiv med de mange dilemmaer og ambivalenser, der kan ligger heri, med ind i selve undervisningen på Pædagoguddannelsen i drøftelsen af deres handlings- og mulighedsperspektiver sammen med de studerende.

 

 

 

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller