Billede af Helene Falkenberg
  • 2
    Citationer
20032024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Min forskning placerer sig i krydsfeltet mellem ungdomsforskning og uddannelsesforskning. På tværs af forskningsprojekter koncentrerer min forskning sig bredt om unges læring, udvikling og livsvilkår og in- og eksklusionsprocesser blandt unge i forskellige uddannelsesmæssige og ungdomspædagogiske praksisser og organiseringer.

Pt. fokuserer min forskning på studerendes læreprocesser og professionsidentitetsudvikling inden for pædagoguddannelsen. Jeg leder et større 4-årigt forskningsprojekt om pædagoguddannelsen (2022-26), hvis formål er at skabe viden om pædagogstuderendes mangfoldighed af præferencer, interesser samt kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde med den ambition dels  at nedbryde barrierer for de studerendes læreprocesser, dels skabe grundlag for differentieret undervisning, der imødekommer mangfoldighederne i studentergruppen. Herunder er projektet optaget af at skabe viden om, hvordan undervisningen understøtter de studerendes læreprocesser og tilbyder de studerende betingelser, der muliggør at de, med deres forudsætninger og behov, kan imødekomme uddannelsens mål og krav.

Teoretisk placerer min sig inden for et krydsfelt mellem ungdomsforskningen og uddannelsesforskningen (unges liv og læreprocesser), og trækker på posthumanistiske/feministiske traditioner samt human/kulturgeografiske perspektiver.

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller