Billede af Ida Redder Honoré

Ida Redder Honoré

Lektor på læreruddannelsen

20172024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation


Lærer- og videreuddannelse
Jeg har mange års erfaring med at undervise på læreruddannelse i undervisningsfaget matematik samt i praktik og bachelor. Jeg er optaget af udvikling af undervisning, der øger de studerendes didaktiske refleksioner og handlemuligheder i praksis. Det sker bl.a. udvikling af tæt samarbejde med skolen gennem praktik og løbende lektionsstudier på uddannelsen. Desuden har jeg erfaring med og kompetencer til at undervise på videreuddannelsen, bl.a. har jeg igennem flere år uddannet lærere til at undervise voksne i matematik på forberedende voksenundervisning (FVU), samt stået for kursusdage om fx undersøgende matematikundervisning.

Udviklings- og forskningsarbejde (FoU)
Igennem deltagelse I forsknings- og udviklingsprojekter har jeg undersøgt og bidraget med viden om centrale temaer inden for matematikkens didaktik fx omhandlende undersøgende matematikundervisning, (indskolings)elevers matematiske ræsonnementer, udvikling af lærersamarbejde og lærers professionelle udvikling herunder induktion for nye lærere. Jeg er optaget af projekter og forskning som er tæt koblet til skolens praksis.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Didaktik med særlig henblik på matematik, Didaktik med særlig henblik på matematik, Danmarks Pædagogiske Universitet

20112015

Dimissionsdato: 15 sep. 2015

Praktikcertificering, Professionshøjskolen UCC

… → 29 maj 2017

Læreruddannelse, Linjefag i matematik, idræt, fysik/kemi, dansk

20032007

Ansættelser

Lektor, Københavns Professionshøjskole

30 sep. 2019 → …

Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

1 mar. 201830 sep. 2019

Adjunkt, Professionshøjskolen UCC

1 aug. 20141 mar. 2018

Folkeskolelærer, Utterslev skole

1 aug. 20071 aug. 2014

Emneord

  • folkeskolen
  • matematik
  • didaktik