Inge Birthe Storgaard Bonfils

Cand.scient.pol. Ph.D., Docent

  • 180
    Citationer
1997 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Docent, Ph.d. cand.scient.pol.

 

Arbejdsområder

Som Docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse ved KP står jeg i spidsen for vores forskningsprogram om Udsatte voksne Udsatte voksne — Københavns Professionshøjskole (kp.dk). I programmet arbejder vi med forskning i socialt arbejde og myndighedspraksis for mennesker i udsatte sociale positioner. I den sammenhæng er min egen forskning centreret om socialt arbejde, rehabilitering, Supported Employment/ Individuelt planlagt job med støtte (IPS) og borgerinddragelse med særlig fokus på mennesker med psykiske lidelser og handicap.

Mit forskningsmæssige afsæt udspringer af min Ph.d. fra Statskundskab ved KU, hvor jeg skrev om Dansk handicappolitik og den danske handicapbevægelse. Siden har min forskning haft fokus på sociale og rehabiliterende indsatser for mennesker med psykiske lidelser eller funktionsnedsættelse. I de senere år med vægt på metoden ’Individuelt planlagt job med støtte – IPS’, hvor jeg står bag et større implementeringsstudiet af IPS i Danmark. Fra 2019 har jeg stået i spidsen for projekt Reconnect, hvor jeg i samarbejde med kollegaer ved KP, VIVE og RUC afprøver en tilpasset IPS-model til unge med psykisk mistrivsel i tre kommuner. Jeg arbejder med kvalitative metoder og har erfaring med inddragelse af borgere med psykiske lidelser i forskningsprojekter, via deltagelsesorienterede metoder.

Læs mere om IPS og Reconnect projekterne:

IPS – Individuelt planlagt job med støtte (wpengine.com)

Reconnect – Individuelt målrettet støtte (reconnect-kp.dk)

Kompetencer

Projektledelse: Omfattende erfaring
Networking: Omfattende erfaring
Fundraising: Omfattende erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d grad, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 2 okt. 2006

Minoritetsstudier, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 12 mar. 2002

cand.scient.pol., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 sep. 1996

Ansættelser

Forsker, Anvendt KommunalForskning

1 sep. 200828 feb. 2010

Akademisk Fuldmægtig, Center for Ligebehandling af Handicappede

15 apr. 199830 aug. 2008

Forsker, Socialforskningsinstituttet

1 jan. 199728 feb. 1998

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Supported Employment, psykosocial rehabilitering, recovery, Handicap, Nedsat fysisk eller psykosocial funktionsevne, Styring og organisering af offentlige indsatser, Brugerinddragelse, Handicap- og rehabiliteringspolitik, Sociale bevægelser, Inklusion, Eksklusion, Empowerment

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller