Billede af Jacob Taarup
 • 56
  Citationer
20142023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har arbejdet med risiko det meste af mit professionelle liv bla. indenfor logistik, kvalitetssikring supply chain, luftfart og har siden 2014 forsket i risikostyring indenfor minedrift. Mit fokus har været på Kaukasus og Armenien, men har i de sidste par år arbejdet med Arktis og den voksende interesse for udvindingen af mineraler og olie i regionen. Jeg er desuden er jeg interesseret i, hvordan organisationer arbejder med risikoledelse og –systemer. Derved forsøger jeg at opnå en forståelse af i hvilken grad organisationer tilgang til risikosyring påvirker deres muligheder for at have aktiviteter i svært tilgængelige områder som for eksempel i regioner hvor der er mangel på infrastruktur, post-katastrofe eller hvor der har været konflikt.

Min primære interesse har været forretningsudvikling og risikostyring i områder hvor det typisk har været svært for organisationer at arbejde efter allerede etablerede metoder. Både Kaukasus og det meste af Arktis er regioner, hvor der er betydelige finansielle, politiske og kulturelle risici. Derudover er jeg interesseret i relationen mellem mineselskaber og den lokalbefolkning som bliver påvirket af de aktiviteter der kan forekomme i forbindelse med udvindingen af mineraler. I min Ph.d. har jeg undersøgt hvordan lokalbefolkningen kan udgøre en risiko for mineselskabet og hvilken praksis selskaberne gør brug af for at reducere denne risiko.

I mine forskningsprojekter gør jeg primært brug af to forskningsmetoder, hvor den primære tilgang har været den casestudier og den feltetnografiske metode. Her har jeg typisk besøgt og interviewet repræsentanter for mineselskaber og lokale byer i nærheden med det formål at afdække forbindelser mellem de to. Desuden gør jeg brug af fotos når jeg dokumentere mine iagttagelser, hvilket understøtter både min forskning og kan bruges i undervisningssammenhæng. Den anden metode jeg gør brug af er tekstanalyse, hvilket kan indbefatte både ord og video. I den sammenhæng arbejder jeg både med journalistiske tekster, blogs, sociale medier, hjemmesider og forskellige former for dokumentarisk materiale til at belyse et genstandsfelt eller problematik, typisk inden jeg selv, rent fysisk, besøger en location.

Jeg har således arbejdet med indsamling af data om forskellige mineprojekter i både Kaukasus, Australien og på det seneste også i Grønland. Omdrejningspunktet er dog fortsat omkring risiko, business continuity management og risiko ledelse.  

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Managing Communities - Mining MNEs community risk management practice, Copenhagen Business School

1 sep. 201415 maj 2018

Dimissionsdato: 15 maj 2018

MSc, Copenhagen Business School

Dimissionsdato: 9 jan. 2010

Ansættelser

Adjunkt, Erhvervsakademi Sjælland, Campus Roskilde

1 aug. 201228 feb. 2018

Ekstern Lektor, Copenhagen Business School

1 jan. 20121 mar. 2018

Emneord

 • kvalitetsstyring
 • Risk Assessment
 • Risk governance
 • risk management
 • Mine industrien
 • Lokalsamfund
 • International handel
 • Business continuity management
 • globalisering
 • Kaukasus
 • Armenien
 • Arktis
 • Grønland
 • management
 • logistik
 • Supply Chain Management

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller