Billede af Julia Salado-Rasmussen ©2023_juliasaladorasmussen
 • 20
  Citationer
20132024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Beskæftigelse, udsatte ledige, handicap, evaluering, mixed method

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har siden 2013 forsket i beskæftigelsespolitik og -indsatser målrettet udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Med afsæt i både kvalitative og kvantitative metoder kredser min forskning sig om, hvordan beskæftigelsesindsatser implementeres, opleves af borgerne og virker for forskellige målgrupper, fx ledige personer med handicap og unge i mistrivsel. Jeg har i min forskning haft særligt fokus på at undersøge, hvordan beskæftigelsesindsatser kan baseres på et solidt vidensgrundlag og sammen med praksis implementeres med størst gavn for borgerne. Centrale spørgsmål i den forbindelse er: Virker det? Hvad koster? Hvordan opleves indsatsen af medarbejdere og borgere? Er indsatsen implementeret metodetrofast (fidelitet)? Og hvilke barrierer og muligheder er der for succesfuld implementering?

Jeg underviser i beskæftigelsespolitik på socialrådgiveruddannelsen. Siden 2021 har jeg været docent på Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole med ansvar for forskningsprogrammet i Socialt arbejde og beskæftigelse. 

Link til forskningsprogrammet: Beskæftigelse — Københavns Professionshøjskole (kp.dk)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Institut for Statskundskab, Ph.d., De virksomme mekanismer i beskæftigelsesindsatsen - En analyse af beskæftigelsesindsatsen over for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige ved brug af virkningsevaluering, Aalborg Universitet

maj 2013apr. 2018

Dimissionsdato: 24 aug. 2018

Den samfundsvidenskabelige kandidatgrad, Forvaltning, cand.scient.adm., Roskilde Universitet

aug. 2003aug. 2009

Dimissionsdato: 29 aug. 2009

Ansættelser

Docent, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

okt. 2021 → …

Adjunkt, Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

apr. 2018sep. 2021

Ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet

maj 2013apr. 2018

Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

aug. 2009apr. 2013

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • survey
 • registerdata
 • interview
 • kvalitetssikring og -udvikling
 • fidelitet
 • evaluering
 • Akkreditering
 • evalueringsdesign
 • interventionsstudier
 • implementeringsstudier
 • social inklusion
 • Supported Employment
 • Individual Placement and Support (IPS)
 • Arbejdsinklusion
 • Arbejdsinkludering
 • arbejdsmarkedspolitik
 • udsatte unge
 • beskæftigelseslovgivning
 • arbejdsmarked
 • efterværn
 • implementering
 • projektledelse
 • udsatte unge
 • handicappede
 • arbejdsmiljø
 • arbejdsliv

Mit galleri

 ©2022_juliasaladorasmussen
 ©2023_reconnect-kp.dk
 @2023_juliasaladorasmussen
 @2024_juliasaladorasmussen
 ©2022_juliasaladorasmussen

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller