Billede af Karen Bollingberg

Karen Bollingberg

Cand.Scient.Geol., Lektor

20112023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet geolog fra Københavns universitet med en bred naturvidenskabelig fundering indenfor naturgeografi, fysik, kemi og biologi – og er dermed en af de få undervisere på pædagoguddannelsen med et naturvidenskabeligt udgangspunkt. Jeg har altid været stærkt fascineret af vild natur og har deltaget på geologiske feltarbejder, guldvaskning og ekspeditioner i Norge, Østgrønland og Vestgrønland og har kortlagt aktive vulkaner i Island. Jeg har derfor stor erfaring med natur, science og udeliv, og kan se naturen og udelivets store potentiale i alt pædagogisk arbejde.

Det er mit mål, at den studerende får kompetencer til at kunne tilrettelægge science-, natur-, bæredygtigheds- og udelivsmiljøer i pædagogisk praksis. Jeg er derfor særligt optaget af aktionsforskning og -læring, og af etablering af aktionslæringsforløb for de studerende indenfor science, sciencedidaktik og bæredygtighed i interaktion med børn, pædagoger fra praksisfeltet og undervisere fra pædagoguddannelsen.

Mit hovedfokus er at inspirere studerende og pædagoger til at bruge natur, naturfænomener og bæredygtighed i pædagogiske læreprocesser og læringsmiljøer, - og som kreativ og rekreativ ramme for menneskers sociale og personlige udvikling.

Jeg har oparbejdet stor viden og erfaring med science og bæredygtighed gennem forskellige forsknings- og udviklingsprojekter (Ad hoc center for naturfagsdidaktik (UCC), NatGrep (Nordplus) og senest FoU satsningen på KP ”Pædagogik for Bæredygtighed”.) Jeg har været tilknyttet diplomuddannelsen til Sciencepædagog på KP og deltaget i den nationale kortlægning af danske dagtilbuds brug af naturen i VIA-projektet ”Kom med ud i dag”.  

 

Arbejdsområder

Jeg er lektor i naturfag på pædagoguddannelsen. Jeg varetager alsidige undervisningsopgaver og er tilknyttet såvel grundfagligheden (GK1 og GK3), samt specialiseringen for dagtilbud (SK1 og SK3) og det valgfrie kompetenceområde ”Natur og Udeliv” for alle specialiseringer. Jeg inddrager undervisning i natur, science, bæredygtighed og udeliv i mine undervisningsforløb. Jeg varetager studiekonsulent- og vejledningsopgaver og er bachelorvejleder.

Science, bæredygtighed og aktionslæring: Jeg samarbejder med udvalgte institutioner i Gentofte, København og Hillerød, med fokus på aktionslæring i forbindelse med science og bæredygtighed i børnehaven. De studerende indgår i undervisningsforløb, hvor de kommer ud i praksisfeltet under supervision af børn, pædagoger og underviser, men også inviterer praksisfeltet ind til scienceforløb på KP, til gensidig inspiration og erfaringsdannelse.

Forskning og udvikling: Jeg er tilknyttet et større forskningsprojekt på KP ”Pædagogik for bæredygtighed”, hvor studerende, forskere, undervisere og pædagoger samarbejder om at udvikle en pædagogik for bæredygtighed, med udgangspunkt i de rammer som er på pædagoguddannelsen. Vi tager udgangspunkt i de 17 verdensmål og inddrager nærmiljøet og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere.

Eksterne samarbejdspartnere: Jeg samarbejder med naturskoler, naturvejledere, museer, Zoologisk Have og Den blå Planet for at introducere de studerende til de vigtige eksterne læringsmiljøer og tværfaglige samarbejdspartnere ude i nærmiljøet. Jeg opretholder kontakt med mine nordiske samarbejdspartnere og mine tidligere studerende – nu naturpædagoger og lader dem inspirere både mig og mine studerende i undervisningsforløb. 

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: cooperative learning
Fag: undervisningsdidaktik
Uddannelsesinstitution: Frøbel
Land: Danmark

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Udvikling og organisering af "Festival på Frøbel" for institutioner, studerende og undervisere
Uddannelsessted: Pædagoguddannelsen Frøbel
Beskrivelsen: Udvikling af fællesdelen på 2014 uddannelsen modul B
Uddannelsessted: Pædagoguddannelsen Frøbel

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Norsk
Niveau: Modersmål

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. scient, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 nov. 1995

Ansættelser

Timelærer på læreruddannelsen i linjefaget natur og teknik, Professionshøjskolen Metropol

20102011

Seminarielektor, Professionshøjskolen UCC

20092018

Seminarielærer/ lektor i Naturfag, Hovedstadens Pædagogseminarium

19982009

Stipendiat, Nordic Volcanological Center

19961997

Emneord

 • dagtilbud
 • natur, science, bæredygtighed og udeliv
 • aktionslæring
 • børn
 • natur og nysgerrighed
 • lege og aktiviteter i natur
 • naturvidenskabelig dannelse
 • Science i børnehaven
 • Kropslig/motorisk læring
 • kreative processer
 • rekreation og opmærksomhed
 • naturvidenskabelige fag
 • naturvidenskab og science i pædagogisk praksis
 • eksperimentarier
 • unge
 • natur, science, bæredygtighed og udeliv
 • udvikling og dannelse
 • sundhed og livskvalitet
 • aktionslæring
 • samarbejde med pædagoger, studerende og underviser
 • Science i børnehaven

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller