Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Profil

I min forskning er jeg optaget af leg, spil, materialitet og teknologi i samarbejde og samskabelse mellem fagligheder, professioner og uddannelser - og deraf hvordan det påvirker, fremmer og udfordrer læreprocesser, deltagelse og relationer. I foråret 2023 indleverede jeg min ph.d.-afhandling om legende tværprofessionelle uddannelser, som omhandler, hvad der sprogligt og kollaborativt udfolder sig i og om legende tilgange til læring ('playful learning') mellem pædagoguddannelsen og læreruddannelsen. Ph.d.-afhandlingen er en del af Playful Learning Research Extension, som er et forskningsprogram på tværs af de danske professionshøjskoler, hvor jeg har været ansat på Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling ved Københavns Professionshøjskole og Afdeling for Uddannelsesvidenskab, DPU, Aarhus Universitet.

Jeg har en erhvervsbaggrund som projektkonsulent, gymnasielærer og it- og digitaliseringskonsulent, mens min uddannelsesmæssige baggrund er som cand.mag i Dansk med tilvalg i Film- og Medievidenskab (Københavns Universitet), Master i Ikt og Læring (Aalborg Universitet) samt Gymnasiepædagogikum (Syddansk Universitet). Mine forskningsinteresser kredser bredt om samarbejde og samskabelse i pædagogik og uddannelse med inspiration fra lege- og spilteori, designtænkning, dialogisk kommunikationsteori samt kreative og æstetiske processer.

#collaboration #co-creation #design-based research #play #technology #learning 

Kontakt:
kimh@edu.au.dk
kimh@kp.dk
https://dk.linkedin.com/in/kimholflod

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ikt of Læring, Master, Aalborg Universitetsforlag

20172019

Gymnasiepædagogikum, Syddansk Universitet

20142015

Dansk, cand.mag, Københavns Professionshøjskole

20082013

Ansættelser

Ph.d.-stipendiat, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

2020 → …

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samskabelse
 • Co-creation
 • didaktik
 • Didaktik og digitalisering
 • Teori - praksis
 • Relationer
 • Designprocesser
 • Leg og læring
 • Professionsdidaktik
 • Materialitet
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Design-Based Research
 • Educational Design Research
 • Intentionel etnografi
 • Narrative Inquiry
 • it
 • Læringsteknologi
 • Digitalisering

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller