Billede af Kira Saabye Christensen

Kira Saabye Christensen

Cand.mag. i pædagogik og psykologi, RUC, Ph.d. Pædagogisk Antropologi, DPU & KP

20042024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

2003: Cand.mag i pædagogik og psykologi, Roskilde Universitet. 

2004: Timelærer på pædagoguddannelsen, Frøbel 

2006: Adjunkt på pædagoguddannelsen, Frøbel

2010: Lektor i faget pædagogik

2013: Vidensmedarbejder i forskningssatsningen 'Børns læring i dagtilbud' under programmet 'Didaktik og læring.  

2017: Ph.d.studerende, Pædagogisk antopologi, DPU, Århus Universitet & KP.   

2020: Ph.d., Pædagogisk Antropologi, DPU & KP. 

2021: Forsker på dagtilbudsområdet, KP. (Projekt: Ligestilling i dagtilbud).    

 

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Underviser og vejleder på specialiseringen Dagtilbud. 

BA-vejleder i projekter om dagtilbudspædagogik og institutionelt hverdagsliv for børn i daginstitutionen. Inklusion, ligestilling, køn, leg, hverdagsliv, kulturanalyse og kulturforståelser.  

Forsker i forskningssatsningen 'Børns læing og trivsel', KP

Projektdeltager i projektet 'Ligestilling i dagtilbuddet'. 

 

Koordineringserfaringer:

2007-2008: Tovholder for udviklingsprojektet 'vekselforløbet'. Et udviklingsprojekt som havde til hensigt at kvalicifere studiedagene på 1. praktik gennem et tættere samspil mellem uddannelse og praktiksted. 

2008-2009: Deltager i et udviklingsprojekt på tværs af pædagoguddannelser i københavnsområdet med henblik på at udvikle studiedagene på pædagoguddannelsen.

2009-2010: Koordinator for pædagogikgruppen på pædagoguddannelsen Frøbel i samarbejde med Christian Aabro. 

2011-2012: Koordinator og tovholder på projektet 'kulturmøder og inklusion'. Et vidensudviklingsprojekt på tværs af pædagoguddannelserne i København. 

2013-2017: Vidensmedarbejder i forskningsprojektet 'Læring for alle' med koordinerende opgaver i forhold til adjunkter og deltagende institutioner.   

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:

Analytiske perspektiver på barndom og børn, DPU, 2019

Institutionel etnografi, Agder Universitet, Norge, 2019

Forskningsintegritet og etik, DPU, 2018

Empiriværksted - kvalitative metoder, 2018, SDU 

Barndomsforskning, børneperspektiver og kvalitataive metoder, 2018

Feltarbejdskursus - Fra deltagelse til fremstilling, RUC, 2017

Uddannelsesbetegnelse: Cooperativ Learning, metropol, 2012Forsknings- og udviklingsområder

2013-2017: Vidensmedarbejder i forskningsprojektet 'Læring for alle' i samarbejde med forsker Ida Kornerup. 

2017-2020: Ph.d. studerende på DPU

2021: Forsker i projektet 'Ligestilling i daginstitutionen' & tilknyttet satsningen med fokus på forskning i dagtilbud.  

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Narrativ supervisior, DISPUK: Danish institute for supervision, employee development education and Consultancy

Dimissionsdato: 1 jan. 2015

Systemisk projektleder, Rambøll

Dimissionsdato: 15 jun. 2011

Cand.mag , Roskilde Universitet

1 sep. 199530 aug. 2003

Dimissionsdato: 30 aug. 2003

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Pædagogik
  • Institutioner
  • Hverdagsliv
  • køn
  • Kategorisering
  • Børn og barndom

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller