Intet billede af Kresta Munkholt Sørensen
  • 41
    Citationer
20092024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er lektor på Københavns Professionshøjskole, Institut for Socialrådgiveruddannelse. Her har jeg været ansat siden jeg i 2016, hvor jeg også opnåede min ph.d.-grad ved Aalborg universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Min ph.d.-afhandlings fire artikler kombinerer kvalitative og kvantitative data til at forstå, hvordan socialrådgivere anvender socialfaglige metoder.

Inden mit ph.d. studie arbejdede jeg som forskningsassistent hos SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd, hvor jeg udarbejdede forskningsrapporter og med et stort fokus på effektstudier foretog dataindsamlinger i flere kommuner. Jeg har en grunduddannelse som socialrådgiver, hvilket har givet mig førstehåndserfaring med problemstillinger og kulturen i arbejdet på det børnefaglige område. Kendskabet til både det videnskabelige arbejde og den konkrete praksis har jeg med fordel kunne udnytte i forhold til at fokusere på relevante problemstillinger og kommunikation i øjenhøjde med fagpersoner.

Min nuværende forskning på KP fokuserer blandt andet på at inddrage børns perspektiver i forskningsprojektet ”Mig og Min Plejefamilie” (MOMP), risikovurderinger med et særligt fokus på underretninger i forskningsprojektet ”Screeninger af underretninger” (STAR) samt forskning i plejeforældres og professionelles oplevelser af indsatser i forskningsprojektet Plejefamilien i centrum. Jeg har i den forbindelse skabt overblik over mulige indsatser til børn anbragt i pleje og til plejeforældre, designet kvalitative dataindsamlinger og afholdt børnepaneler.

Mit arbejde er publiceret i internationale tidsskrifter og forlag, såsom British Journal of Social Work, European Journal of Social Work, Research on Social Work Practice, European Social Work Research, BMC Psychology, Child & Family Social Work, SAGE og hos nordiske udgivere såsom Nordic Social Work Research, Uden for nummer og Fontene Forskning.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Aalborg Universitet

20062009

Dimissionsdato: 8 apr. 2009

Kandidat i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2009

Komparativt studie af forskellige metoder til den børnefaglige undersøgelse, Aalborg Universitet

20112016

Den Social Højskole, København

20012004

Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Ansættelser

Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

1 feb. 20161 feb. 2017

Forskningsassistent, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

20092011

Student, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

20072009

Socialrådgiver, Københavns Kommune

20062007

Socialrådgiver, Helsingør Kommune

20042006

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller