Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Docent på Sygeplejerske og Ernæringsuddannelserne. Koordinator på forskningsprogrammet for Fremtidens Ældreomsorg og pleje.

Jeg er uddannet antropolog og ph.d. i antropologisk sundheds- og ernæringsforskning. Jeg har som forsker i en årrække været en del af en række praksisnære og tværfaglige forskningsprojekter, som på forskellige måder har omhandlet spørgsmål om ældreomsorg, spisning, kronisk sygdom, faglighed i praksis og behandling samt introduktion af nye teknologier i klinisk praksis.

Jeg brænder for forskning, der informeres af og kan bruges i praksis. Jeg har derfor bedrevet store del af min forskning i tæt samarbejde med bl.a. sundhedsprofessionelle medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige specialer, kommunale medarbejdere, klinikere og forskere fra forskellige sundhedsrelaterede discipliner. 

I min ph.d. belyste jeg bl.a. spisning og forståelser af sult og mæthed på tværs af hverdagslivserfaringer blandt fedmeopererede, diætisternes vejledninger og endokrinologernes forklaringsmodeller.

Mine nuværende projektet er båret af en interesse for, hvad der former fremtidens ældreomsorg. Et fokus er digitalisering i ældreomsorgen og hvordan digitalisering påvirker sundhedsprofessionelle medarbejderes oplevelse af faglighed i praksis. Et andet fokus er udviklingen i borgernær sygepleje med fokus på tværfaglig samarbejde og koordinering samt mere specialiseret og kompleks sygepleje. Ældreplejen står i en brydningstid hvor fasteteams eller andre nye måder at organiserer ældreomsorgen er hverdag i de fleste kommuner. Jeg har i den forbindelse og fokus på betydningen af uformel omsorg og ældre. Når mere behandling rykker ud i kommunerne og der bliver flere ældre og færre hænder, bliver samfundssind og familierelationer påkaldt som en ressource. Jeg er blandt andet optaget af hvilke relationer og netværk, som ældre mennesker trækker på, når de har brug for hjælp ud over, hvad det offentlige kan tilbyde. 

Jeg underviser i kvalitative metoder, samfundfaglige perspektiver på ældreomsorg- og pleje, livet med kronisk sygdom, madkultur, kulturmøder i sundhedsvæsenet, det datadrevne sundhedsvæsen, teknologiforståelse og personlig medicin.

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller