Billede af Lone Bæk Brønsted
20032023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

I mit forskningsarbejde er jeg optaget af at udvikle og formidle viden om velfærdsarbejde, med et særligt fokus på ungdomspædagogisk arbejde, der retter sig mod børn og unge i udsatte positioner. Mit primære forskningsområde ligger inden for pædagogisk sociologi med en interesse for kriminalitetsforebyggelse, velfærdsarbejdets kategoriserings- og differentieringsprocesser samt analyser af velfærdsarbejderes udpegninger af børn og unge som målgruppe for pædagogiske interventioner.

I de seneste år har jeg særligt været involveret i to forskningsprojekter. Det første projekt har undersøgt in- og eksklusionsprocesser i ungdomspædagogisk arbejde med fokus på, hvordan køn, men også sociokulturelle kategorier som  etnicitet og klasse får betydning og konsekvenser for unges deltagelsesmuligheder og indbyrdes fællesskabsdannelser samt for relationerne mellem unge og professionelle. Det andet projekt har fulgt indsatsen ”Mit første job”, som er en fritidsjobsindsats for elever på dagbehandlingsskoler. Dette projekt bidrager med indsigt i den etablerede pædagogiske og skolefaglige praksis, som denne jobindsats møder på dagbehandlingsskolerne og også, hvordan jobindsatsen spiller sammen med denne praksis. Projektet giver også et indblik i socialt sårbare børn og unges motivation for fritidsarbejde gennem de unges egne fortællinger om fritidsjob, skole, familie og fremtidsplaner.

Jeg er medlem af forskningsgruppen ”Velfærdsarbejdets sociologi og historie” under Sektion for Pædagogik, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. https://komm.ku.dk/forskning/paedagogik/velfaerd/. Dette er et forskningssamarbejde på tværs af universiteter og professionshøjskoler og med et særligt fokus på nye måder at undersøge og forstå velfærdsarbejde på. Derudover deltager jeg i Forskningsnetværk for fritidspædagogik https://www.kp.dk/forskning-og-udvikling/forskningsnetvaerk-for-fritidspaedagogik/ samt Dansk Netværk for Ungdomsforskning.

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Til statens forsvar. Om SSP-medarbejderes kriminalitetsforebyggende og socialt disponerende arbejde, Københavns Universitet

1 feb. 201610 dec. 2019

Dimissionsdato: 10 dec. 2019

Master i Vejledning, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2013

Cand. mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 1996

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Velfærdsarbejde
  • Børn og unge
  • Unge i udsatte positioner
  • Kriminalitetstruede unge

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller