Billede af Lone Svarstad
 • 3
  Citationer
1992 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er lektor i engelsk og ph.d. i kulturdidaktik i engelskfaget. Jeg er tilknyttet FoU-miljøet for fagdidaktik og er repræsentant i F&U teamet for udvikling af fremmedsprog på Københavns Professionshøjskole.

Mine centrale forskningsområder er interkulturalitet, Cultural studies, kritisk interkulturel kommunikation og kritisk medie literacy som en teoretisk linse til at udvikle sprog- og kulturdidaktik i udskolingen og på læreruddannelsen. Jeg er en erfaren aktionsforsker og facilitator af aktionslæringsforløb i skolen. Jeg bidrager med kapitler i lærebøger og artikler i videnskabelige tidsskrifter nationalt og internationalt. 

I samarbejde med Karen Risager, professor emerita, RUC, har jeg skrevet lærebogen Verdensborgen og den interkulturelle læring (2020), som handler om at uddanne elever til kritiske verdensborgere. Verdenborgerperspektivet er også i fokus på Campus Frederiksbergs internationale profillinje, som har udskolingsfagene engelsk og samfundsfag som omdrejningspunkt. Jeg er underviser på og faglig koordinator af den internationale profillinje, som også har et specialiseringsmodul i Cultural Studies på 4. årgang.

Jeg har i 2020 deltaget i et pilotprojekt med fokus på sproglig stilladsering og interkulturel læring med afsæt i FN’s verdensmål i engelsk, tysk og fransk. Pilotprojektet har ledt til en større projektansøgning Motivation for fremmedsprog og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling, som i november 2020 har modtaget en bevilling på 1.1.million fra Det nationale Center for Fremmedsprog (NCFF). Jeg er projektleder på projektet, som foregår fra august 2021 til april 2022.

Jeg har også været involveret i et tværfagligt forsknings- og udviklingsarbejde som teoretisk bygger bro mellem refleksiv literacy og interkulturalitet i L1 og L2 og som undersøger udskolingselevers deltagelse og deltagelsesmuligheder i dansk – og engelskfaget jf. kapitel i Sprogfag i forandring (2019).

Lektorbedømmer til bedømmerkorpset for perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2023.

Formand for den nationale faggruppe i engelsk.

Repræsentant i Børne- og undervisingsministeriets faggruppe for faget engelsk.

Repræsentant i konsortiet for sprog- og fagdidaktik, KU/KP

Censor på Læreruddannelsen i engelskfaget og BA.

BA og Ph.d.-vejleder

Certificeret praktikvejleder KP

Redaktør af Sprogforum Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, Roskilde Universitet, Samfundslitteratur.

Fagfællebedømmer på flere tidsskrifter blandt andet:

Language and Intercultural Communication (LAIC), Taylor & Francis Group

I perioden 2006-2012 arbejdede jeg som international koordinator og var med til at opbygge Erasmusprogrammet lokalt på Campus Frederiksberg blandt andet ved at etablere bilaterale aftaler med europæiske universiteter og American University og ved at udvikle internationale moduler.

Fra 2009-2011 var jeg facilitator af engelske og danske læreres udviklingsarbejde i forbindelse med et Comenius-Regio projekt om innovativ fremmedsprogsdidaktik.

 

Udvalgte publikationer:

Svarstad, L. K. (2021). A Cultural Studies Approach to Interculturality in ELT. I M. Victoria, & C. Sangiamchit (red.), Interculturality and the English Language Classroom (s. 27-54). Palgrave Macmillan. 

Risager, K. & Svarstad, L.K. (2020) Verdensborgeren og den interkulturelle læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Svarstad, L.K. (2020) Cultural studies and intersectionality in English language education: Exploring students' engagement in issues of celebrity, identity, gender and sexuality. The Language Learning Journal. 

Kabel, K & Svarstad, L.K. (2019) Refleksiv literacy og interkulturalitet i L1 og L2. I Annette Søndergaard Gregeren (red.) Sprogfag i forandring 3. udg. Samfundslitteratur.

Svarstad, L.K., (2018). A Cultural Studies Approach to Intercultural Encounters and Interculturality. I Daryai-Hansen m.fl. Foreign Language Education: Between Topic and Educational Theory, Hans Reitzels Forlag.

Svarstad, L.K. (2016). Teaching Interculturality: Developing and Engaging in Pluralistic Discourses in English Language Teaching, Ph.d.-afhandling, Århus Universitet.


Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Undervisning på grunduddannelsen i engelsk: sprogtilegnelse, sprogbrug og interkulturel komptence

Censor på Læreruddannelsen i engelsk og BA.

Redaktør af Sprogforum Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik.

Forfatter til en række artikler og lærebogskapitler om sprog- og kulturdidaktik.

Tilknyttet  F&U-miljøet for Fagdidaktik og er repræsentant i F&U teamet for udvikling af fremmedsprog på Københavns Professionshøjskole.

 
Øvrige arbejdsområder:

Faglig repræsentant i Konsortiet for Sprog- og Fagdidaktik (KU & KP).

Ph.d.-vejledning.

BA-vejledning.

Koordinator af Campus Frederiksbergs internationale profillinje.

Konferencedeltagelse med paper præsentationer.

F&U strategiarbejde.

F&U projektansøgninger.

 

 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Aarhus Universitet

1 feb. 201313 sep. 2016

Dimissionsdato: 13 sep. 2016

PhD visiting scholar på University of Technology (UTS) Sydney, hos professor Alastair Pennycook - Februar og marts måned, University of Technology Sydney

1 feb. 20151 apr. 2015

Dimissionsdato: 31 mar. 2015

Summer School, University of Helsinki

5 aug. 201323 aug. 2013

Dimissionsdato: 6 aug. 2013

Modul i evaluering på Metropols diplomuddannelse

1 feb. 201115 jun. 2011

Dimissionsdato: 20 jun. 2011

Cand.mag. i engelsk og geografi, Roskilde Universitet

1 sep. 19841 sep. 1992

Dimissionsdato: 1 jan. 1992

Engelsk og geografi, Sankt Annæ Gymnasium: Teoretisk og Praktisk Pædagogikum

1 aug. 19941 aug. 1996

Kulturgeografi, Durham University, England

1 sep. 198922 dec. 1989

Ansættelser

Lektor, ph.d., Professionshøjskolen Metropol

2009 → …

International koordinator, Professionshøjskolen Metropol

1 aug. 200631 jan. 2013

Adjunkt, Frederiksberg Seminarium

20062009

Gymnasielærer, Sankt Annæ Gymnasium

19932006

Gymnasielærer, Bl.a. Frb. Gymnasium, Nørre G.

19921994

Forskningsassistent, Durham University

1 aug. 199022 dec. 1990

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Cultural Studies, Critical intercultural communication and critical media literacy
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Kritisk deltagende aktionsforskning
 • kritisk teori
 • Interkulturalitet
 • interkulturel kommunikation
 • kritisk medie literacy
 • Cultural studies
 • aktionsforskning
 • verdensborgerskab
 • Skoler, fag og institutioner
 • engelsk
 • globalt udsyn
 • Interkulturalitet
 • Interkulturel kompetence
 • Verdensborgerskab
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Internationalisering, internationalisation at home, mobilitet, Erasmus
 • Medier, kommunikation og sprog
 • kritisk medie literacy
 • interkulturel kommunikation
 • Cultural studies

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller