Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat som adjunkt ved Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg bl.a. underviser i Pædagogisk videnskabsteori og Praksisrelateret undervisning på diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Jeg har en kandidatgrad og Ph.d. i antropologi fra Institut for Antropologi på Københavns Universitet. Under min Ph.d. arbejdede jeg med den økonomiske, moralske og politiske værdi af håndværk i dagens Danmark. Min afhandling er baseret på et længere feltarbejde i en mellemstor dansk byggevirksomhed, hvor jeg bl.a. undersøgte oplæringen af lærlinge (primært inden for træfagene), samt de voksende diskussioner omkring bæredygtigt byggeri og byudvikling. I forbindelse med førstnævnte arbejdede jeg også med spørgsmål relateret til diversitet i håndværksfagene, herunder kønsproblematikker.

Præsentation

I am employed as an assistant lecturer at the National Centre for Vocational Education (NCE) at University College Copenhagen, where I teach themes such as Theory of Science and Practice-Related teaching on the diploma program in Vocational Educational Theory and Practice. I have a master’s degree and PhD in Anthropology from the Department of Anthropology at the University of Copenhagen. In my PhD dissertation, I explored the economic, moral, and political value of craftwork in contemporary Denmark. The dissertation was based on long-term fieldwork in a medium-sized Danish building cooperative, where I examined, among other things, the training of apprentices as well as the growing discussions around sustainable construction techniques and materials. In relation to the former, I also worked on issues related to diversity in the skilled trades, including gender issues.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Institut for Antropologi

1 mar. 201825 jan. 2022

Dimissionsdato: 25 jan. 2022

Kandidat i Antropologi, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 9 sep. 2016

Ansættelser

Udviklingskonsulent, Frederiksberg Kommune

1 jan. 20171 mar. 2018

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller