Billede af Margit Eva Jensen
20132024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Kompetencer

Undervisning: Erfaring

Forskning: Erfaring

Projektledelse: Erfaring
Networking: Erfaring
Fundraising: Erfaring
Administration: Erfaring
Ledelse: Erfaring

Præsentation

Jeg arbejder som lektor og forsker på Institut for Læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

Min forskning fokuserer på undervisning og læring i kulturfagene – historie, kristendomskundskab og samfundsfag - med specialisering i undervisningsfaget historie i grundskolen. Jeg skriver om samskabelse af viden om historie i undervisningen, om anvendelse af museer som ressource i undervisningen og om mundtlighed og pædagogiske koblingsdannelser i undervisningen på tværs af steder og tid.    

Jeg underviser på alle grundmoduler i historie og på et tværfagligt specialiseringsmodul Skole-Elev-Museum i et innovativt samarbejde, som jeg også har været med til at udvikle.

Jeg har været museumsinspektør med ansvar for skoletjeneste og museumsundervisning blandt andet på Museum Nordsjælland.  

 

 

Arbejdsområder

Jeg forsker og underviser i historiedidaktik. Min særlige interesse er

 • pædagogiske koblinger mellem læringsrum
 • brug af museer som læremiddel i historieundervidningen,
 • Den Åben Skole
 • progression i elevers historiebrugskompetencer
 • materialitet i didaktisk perspektiv, dvs. at anvende genstande og historisk værkstedsarbejde i undersøgende og reflekterende undervisning.

Emneord

 • historie
 • Historiedidaktik
 • Historiebrug
 • Historiebevidsthed
 • Muesumspædagogik
 • It-didaktik
 • Udeundervisning

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller