Billede af Mette Amalie Fischer Bundgaard

Mette Amalie Fischer Bundgaard

Ph.d-studerende, Cand.pæd, Lektor

20142024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg varetager undervisning på læreruddannelse og  efter/videreuddannelse af lærere inden for undervisningsfaget matematik på alle niveauer i grundskolen, og herunder også børnehaveklasse. 

Derudover underviser jeg også i praktikfaget og underviser og vejleder bachelorer i forbindelse med deres bachelorprojekt, og indgår i diverse forsknings og udviklingsprojekter i forhold til grundskoleundervisning. 

Indtil 2025 er jeg ph.d-studerende og undersøger matematisk ræsonnementskompetence i børnehaveklassen.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Can.pæd.did mshp matematik

Dimissionsdato: 1 apr. 2015

Folkeskolelærer, Frederiksberg seminarium

Dimissionsdato: 1 jul. 2009

Ansættelser

Forskningsassistent, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 aug. 20121 aug. 2014

Folkeskolelærer, Herstedvesterskole, Albertslund Kommune

1 aug. 20091 jul. 2011

Emneord

  • matematik
  • børnehaveklasse
  • børnehave
  • grundskole
  • didaktik
  • undervisningsteknologi