Billede af Rasmus Præstmand Hansen

Rasmus Præstmand Hansen

Lektor, Ph.d. i Pædagogik, Cand. mag. i Pædagogik og Kultur- og sprogmødestudier

20072024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ph.d. i Pædagogik fra Københavns Universitet (2010) og cand. mag i Pædagogik og Kultur- og sprogmødestudier fra Roskilde Universitet (2002). Fra 2003 til 2015 arbejdede jeg primært i universitetsregi med undervisnings-, forsknings- og udviklingsopgaver inden for køns- og uddannelsesforskning. Siden 2015 har jeg været ansat på Pædagoguddannelsen (Københavns Professionshøjskole), hvor jeg pt. er tilknyttet den skole- og fritidspædagogiske specialisering samt forsknings- og udviklingsafdelingen. 

Undervisning

Jeg er primært tilknyttet pædagoguddannelsens skole- og fritidspædagogiske specialiseringsdel, hvor jeg underviser i temaer som f.eks. ungdom & ungdomspædagogisk arbejde, køn & seksualitet, race & racisme, uddannelse & udsathed, mobning & eksklusion samt konklikter & kategorisering. Jeg har undervist på forløb som bl.a.:

  • Identitet og fællesskab
  • Køn, seksualitet og mangfoldighed
  • Kulturmøde og interkulturalitet
  • Profession, velfærd og værdier
  • Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik

Forsknings- og udviklingsområder

Min forskningsprofil er centreret om kultur-, køns- og ungdomsstudier, hvor jeg fokuserer på dels unges fællesskabsdannelser i fritidsarenaer og dels ungdomspædagogisk arbejde. Her er jeg bl.a. inspireret af kritisk maskulinitetsforskning med særlig interesse for, hvordan drenge forhandler og praktiserer maskuliniteter i ungdomslivet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Forskeruddannelse, Ph.d. i Pædagogik

20062010

Kandidatuddannelse, Cand. mag. i Pædagogik og Kultur- og sprogmødestudier

19982002

Bacheloruddannelse, BA i Historie og Pædagogik

19951998

Ansættelser

Postdoc, Roskilde Universitet

20142016

Ekstern lektor i Pædagogik, Københavns Universitet

20122014

Specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

20112012

Ph.d.-stipendiat i Pædagogik, Københavns Universitet

20062010

Ekstern lektor i Kønsstudier, Københavns Universitet

20042005

Ekstern lektor i Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet

20032006