• 24
  Citationer
1995 …2023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet cand.scient. i biologi og har en ph.d. i naturfagsdidaktik. Jeg har over 20 års erfaring med udviklingsarbejde, undervisning og efteruddannelse indenfor biologi, natur/teknologi, sundhedsundervisning og alternative læringsmiljøer. Derudover underviser jeg på professionshøjskolens særligt tilrettelagte science uddannelser ”Advanced Science Teacher Education” og ”Copenhagen Honours College”.

 

Jeg har forskningserfaring indenfor formativ evaluering, naturfaglige kompetencer, modellering i naturfagene, undervisningspraksis, lærerplansanalyser og læringsmål. Derudover har jeg deltaget i følgeforskning relateret til indførelsen af den tværfaglige naturfagsprøve samt deltaget i internationalt forskningsarbejde gennem EU projektet ”Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education" (ASSIST-ME). Jeg har en særlig interesse i tematiske analyser samt koblingen mellem kvantitative og kvalitative metoder.

Aktuelt arbejder jeg på projektet "Sammenhængende evaluering af naturfaglige kompetencer (SENK)" som har til formål at fremme elevernes naturfaglige kompetencer gennem en styrkelse af lærernes evalueringskompetence samt udvikling af en sammenhængende evalueringskultur på såvel klasse-, skole- som kommuneniveau. I samarbejde med lærerteams i grundskolen vil SENK udvikle og afprøve konkrete evalueringsmetoder, der kan opfylde dette formål. Desuden er jeg involveret i forskningsprojekt (SCOPE) omkring begrebet science kapital. Formålet med SCOPE-projektet er at undersøge hvordan børn og unges viden om, interesse for og forhold til science udvikler sig over tid. Projektet undersøger, hvilken rolle skoler, familier og kammerater spiller i den sammenhæng. Et særligt blik er på at forstå, hvordan børn og unges erfaringer og baggrunde spiller sammen med deres mulighed for at se sig selv i science.  Det kan gøre os klogere på, hvorfor nogle børn og unge udvikler og fastholder en science interesse, mens den forsvinder hos andre. Det er en interesse som har betydning for børnenes dannelse som samfundsborgere og for nogle også for deres valg af uddannelse. Derudover har jeg gennem en årrække arbejdet med et ”mixed methods” forskningsprojekt, som undersøger spændingsfeltet mellem intentionerne i Fælles Mål og lærernes praksis med at implementere intentionerne. Her arbejder jeg bl.a. med spørgeskemaundersøgelser, og semi-strukturerede gruppe-interviews. 

Jeg har arbejdet med konsulentopgaver for Danmarks Evalueringsinstitut (medlem af ekspertpanel til akkreditering af læreruddannelsen samt faglig ekspert på naturfagene) og for Undervisningsministeriet (udvikling af evalueringsværktøjer til folkeskolen samt undervisningsmateriale med ny faglig og didaktisk viden relateret til naturfagsstrategien). Derudover har jeg skrevet nationale og internationale formidlings- og forskningspublikationer indenfor naturfagsdidaktik.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Undervisning læreruddannelsen, forskning i naturfagsdidaktik

Øvrige arbejdsområder:
Udviklingsarbejde og udvikling af undervisningsmateriale.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Københavns Universitet

… → 2019

Dimissionsdato: 20 jun. 2019

Academy Profession Degree, Outdoor Education, Københavns Universitet

20012002

Dimissionsdato: 1 jan. 2002

Cand. scient i biologi, Københavns Universitet

… → 1995

Dimissionsdato: 1 jan. 1995

Emneord

 • udeskole
 • naturen som læringsrum
 • vejlederrolle
 • handlekompetence
 • sundhed, ernæring og livskvalitet
 • forbrugerundervisning
 • naturvidenskabelige fag
 • naturfagsdidaktik
 • fagligdialog
 • modellering
 • formativ evaluering
 • modeller i undervisningen
 • modelleringskompetence
 • alternative læringsmiljøer
 • læreplaner og implementering

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller