Billede af Signe Thingstrup
  • 11
    Citationer
20122024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder med at skabe ny pædagogisk viden og erfaringer i krydsfeltet mellem undervisning, udvikling og forskning.

Jeg har en bred pædagogisk profil med særligt fokus på læring og socialisering, udsathed og differentieringsprocesser, samt hverdagsliv og pædagogisk faglighed. Jeg er optaget af, hvordan hverdagslivet og læringsmiljøet i pædagogiske institutioner skaber rammer om børn liv og tilhør, og hvordan pædagogisk praksis har betydning for de måder, forskellige børn lærer, trives og opfattes på. Jeg er optaget af børne-, pædagog- og institutionsperspektiver, ofte med fokus på samspillet mellem disse.

Forsknings- og udviklingsområder

I min forskning og undervisning er jeg særligt optaget af de stærke potentialer for nytænkning og udvikling, som de professionelles (særligt pædagogers og læreres) erfaringer og arbejdsorienteringer rummer som supplement til analyser af institutioners træghed og reproduktion. Med afsæt i participatoriske metodologier arbejder jeg med at udforske og kvalificere deltagernes indsigter. Jeg er optaget af at se disse både som en ressource i udviklingsarbejde og som en unik kilde til ny forskningsviden om institutioner, professioner og hverdagsliv. Derfor bliver faglighed og hverdagsliv centrale begreber, og jeg er optaget af, hvordan pædagogers forståelser af deres pædagogiske opgave og deres arbejdsbetingelser former deres handlerum.

Arbejdsområder

Jeg er lektor på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC), hvor jeg underviser på specialiseringen i dagtilbudspædagogik, herunder med vejledning af bachelorprojekter. Desuden underviser jeg på TPI, Tværprofessionelle Indsatser, sammen med jordemoder- og socialrådgiverundervisere. Jeg forsker inden for Forskningsprogrammet for pædagogisk arbejde med chancelighed og gode børneliv.

Netværk

Dansk Aktionsforskningsnetværk (DAN). Netværk for aktionsforskere i Danmark. Netværket er primært forankret på KP, AAU og RUC. Netværket afholder aktionsforskningskonferencer, ph.d.-kurser, udgiver bøger m.m.

Netværk for Etnicitet og Pædagogik (NEP). Netværk for pædagogiske forskere med særlig interesse for etnicitet, race, diversitet og differentiering. Netværket er primært forankret på KP og RUC.

Netværk for kritisk pædagogik og yngre børn. Netværk for nordiske barndomsforskere i Danmark, Sverige og Norge. 

Global Childhoods. Internationalt netværk af forskere via seminarer og fælles publiceringer bidrager til udviklingen af global viden og forskningsperspektiver på børn og barndom.

Kompetencer

Uddannelse

Ph.d. i uddannelsesforskning med afhandlingen, Multikulturel lærerfaglighed som refleksionspraksis (2012, RUC)

Cand.mag. i Pædagogik mshp voksenuddannelse og Kultur- og sprogmødestudier (RUC)

Undervisning

Bred undervisningserfaring fra mange niveauer af uddannelsesystemet: folkeskole, professionshøjskole (grunduddannelse og videreuddannelse) og universitet.

Kvalitativ forskning: Pædagogisk forskning. Kvalitative metoder, særligt aktionsforskning.

CV

2015 – Lektor, Professionshøjskolen UCC, hhv. Københavns Professionshøjskole, Forskningsprogram for pædagogisk arbejde med chancelighed og gode børneliv. Underviser på pædagoguddannelsens dagtilbudsspecialisering

2015 – 2015 Adjunkt, UCSJ Forskning og Innovation

2011 – 2014 Post.doc., Institut for Psykologi og Pædagogik (PAES), RUC

2012 Ph.d. i Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, Danmark

2003 – 2006 Ekstern lektor (underviser, projektvejleder og koordinator) ved Humanistisk Basisuddannelse, RUC

2003 – 2006 Konsulent hhv. adjunkt ved Videncenter for Tosprogethed og Interkulturalitet (uc2), CVU København og Nordsjælland (videreuddannelse)

2002 - 2003 Lærer på folkeskolen, Østervangsskolen, i Roskilde

2001 – 2002 Konsulent, ejer og stifter af konsulentvirksomheden, Perez & Hvid – interkulturel undervisning

2001 Cand.mag. i Pædagogik med særligt henblik på voksenuddannelse og Kultur- og sprogmødestudier

Seneste forskningsprojekter

2022-2023 Køn i daginstitutionen - Kønsopfattelser og mangfoldige legefællesskaber. Forskningsprojekt om kønsopfattelser og deres betydning for børns legefællesskaber og muligheder for at gøre køn på mangfoldige måder i daginstitutionen. Støttet af BUPL

2020-2022 Ligestillingsarbejde i daginstitutionen. Forskningsprojekt om pædagogers forståelser af og arbejde med ligestilling.

2018 – 2020 Communitypædagogik. Gentænkning af pædagogisk arbejde med social mobilitet og forebyggelse i daginstitutioner. Forskningsprojekt om relationerne mellem lokalsamfund, børn og familiers erfaringer og hverdagsliv og daginstitutionspædagogik. Særligt fokus på, hvordan daginstitutionspædagogik kan bidrage til at styrke børn og familiers deltagelsesmuligheder og myndiggørelse. 

2016 – 2018 Trivsel på tværs. Pædagogers arbejde med børns trivsel i daginstitutioner Aktionsforskningsprojekt om pædagogisk trivselsarbejde. Projektet kombinerer deltagerobservation i daginstitutioners hverdagsliv, kvalitative interviews og aktionsforskningsbaserede studier. 

2016 – 2017 Asylpædagogik: Kvalitetsudvikling af pædagogisk enhed i Røde Kors. Forsknings- og udviklingsprojekt om pædagogers og læreres arbejde med asylsøgende børn og unge. 

2016 – 2017 Børn der flygter alene: Følgeforskning. Forskningsprojektet om Roskilde Kommunes arbejde med boformer for uledsagede flygtningebørn og -unge med henblik på udvikling af praksis. Fokus på de unges oplevelser af deres hverdagsliv og de barrierer og muligheder, de unge møder i arbejdet for at blive en del af det danske samfund. 

2015 – 2015 Pædagogisk arbejde i skolen efter reformen. Fælles skabelse af viden og nye faglige praksisser i samspillet mellem skole- og fritidspædagogiske traditioner. 

2012 – 2014 Inklusion af Mænd og Drenge gennem deltagerorienteret Uddannelsesudvikling i Sjællandske Udkantsområder (IMODUS). Forsknings- og udviklingsprojekt om drenges uddannelsesdeltagelse. Etnografiske og medarbejderinddragende metoder med henblik på at udvikle nye pædagogiske praksisser med blik for kønnede forskelligheder i uddannelse. 

2012 – 2014 Rum for mænd? - (nye) maskuliniteter og deltagelsesformer i erhvervsuddannelserne Forskningsprojekt om drenges deltagelsesmuligheder i lokalsamfund og erhvervsuddannelser. 

2011 – 2014 Unges Læreprocesser i og omkring Erhvervsuddannelser i sjællandske udkantsområder. Forsknings- og udviklingsprojekt om mødet mellem uddannelses- og ungdomskultur. Samarbejde med unge, lærere og andre parter i og omkring erhvervsuddannelserne om at udvikle nye tiltag for sårbare unge. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d, Multikulturel lærerfaglighed som refleksionspraksis, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 3 feb. 2012

Cand.mag., Den multikulturelle folkeskole - med børneøjne, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 21 jun. 2001

Ansættelser

Adjunkt, University College Sjælland

1 jan. 201531 dec. 2015

post.doc., RUC, PAES

1 sep. 201131 dec. 2014

ph.d.-studerende, RUC, PAES

1 nov. 200631 aug. 2011

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller