Billede af Stephanie Kim Löbl

Stephanie Kim Löbl

cand.mag. i fransk og engelsk, Ph.d.

20152024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Kompetencer

Sprog: Fransk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Modersmål

Præsentation

Jeg er adjunkt i fransk og ph.d. i kulturdidaktik i franskfaget. Jeg har været ph.d.-stipendiat ved Københavns Professionshøjskole og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Jeg er cand.mag. i fransk og engelsk fra Københavns Universitet og har skrevet speciale om tilegnelse af det franske verbalsystem.

Mine primære forskningsområder er sprogtilegnelse og fremmedsprogsdidaktik, interkulturel kommunikation og kulturdidaktik. Ph.d.-projektet “Kulturbegreber og interkulturalitet i franskfagets begynderundervisning: En mixed methods-undersøgelse af samspillet mellem lærer, læremiddel og styredokument” omhandler kulturdimensionen af franskundervisningen i den danske folkeskole og fokuserer på skabelsen af kulturbegreber og den interkulturelle kompetence.

Jeg har deltaget i et projekt finansieret af NCFF med titlen "Motivation for fremmedsprog og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Et tværfagligt projekt, der udvikler elevers sproglige og interkulturelle læring". Projektet satte fokus på at motivere elever i grundskolen til at lære fremmedsprog. Projektet tager afsæt i FN’s Verdensmål og de store samfundsudfordringer, der er knyttet dertil. I projektet udviklede vi eksemplariske undervisningsforløb, der understøtter udskolingselevernes interesse for og deres deltagelsesmuligheder i kommunikation om disse emner. I disse forløb understøttes elevernes sproglige udvikling ved at arbejde chunks- og taskorienteret .

Jeg har endvidere deltaget i et eksternt projekt med titlen "Tværsproglighed i læreruddannelsen". Projektets overordnede formål er at omsætte og udbrede forskningsbaseret viden om tværsproglig didaktik. Jeg har med en kollega i engelskfaget udviklet inspirationsmateriale til tværsproglig undervisning i grundskolen og på læreruddannelsen. 

Tilknyttet F&U-miljøet for Fagdidaktik og medlem i F&U-teamet Fagdidaktisk satsning for sprogfagene engelsk, fransk og tysk.

Censor på læreruddannelsen i franskfaget. 

BA-vejleder. 

Fagfællebedømmer på tidsskriftet Sprogforum. 

Medlem i Sprogforums storgruppe. 

Bestyrelsesmedlem i Fransk Alumneforening. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 14 nov. 2022

Cand.mag., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 6 okt. 2014

Ansættelser

Adjunkt, Københavns Professionshøjskole

1 aug. 2021 → …

Ph.d.-stipendiat, Københavns Professionshøjskole

1 jan. 201730 jun. 2021

Videnskabelig assistent, Københavns Universitet

1 sep. 201531 jan. 2017

Ekstern lektor , Københavns Universitet

1 sep. 201431 jan. 2017

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller