Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om forholdet mellem tid, tillid og timing i tidlige indsatser i udsatte boligområder. Jeg er ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet (2010) og har beskæftiget mig med uddannelse, generationer, forholdet mellem familie og stat, migration og tidlig indsats. Jeg har foretaget feltarbejde i Kina, Cuba og Danmark. Min afhandling handlede om højere uddannelse som indgang til eksistentielle dilemmaer imellem unge og deres forældre såvel som imellem unge og den kinesiske stat. Jeg har tidligere beskæftiget mig med mødet mellem nytilkomne børn og familier og danske daginstitutioner.

Præsentation

Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og jeg beskæftiger mig med udsatte børn og familier, tidlig indsats, migration og nytilkomne børn og familiers møde med den danske velfærdsstat. Jeg underviser på dagtilbudsspecialiseringen og bidrager til videreuddannelsen. Forskningsmæssigt arbejder jeg ud fra en kritisk fænomenologisk tilgang og med udgangspunkt i etnografiske metoder. Inde jeg blev ansat på KP har jeg beskæftiget mig indgående med kinesiske samfundsforhold, herunder forholdet mellem børn/unge, familier og stat i Kina samt højere uddannelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., Family, State and the Quandaries of Education: The Tension between Self-sacrifice and Self-Actualisation among University Students in Beijing, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 10 maj 2010

Ansættelser

post-doc, Institut for Antropologi

20102016

forskningsassistent

20042005

Fingeraftryk

Fingeraftryk genereres automatisk ud fra videnskabelige udgivelser, hvor de skaber et indeks med vægtede emneord for hver enkelt forsker.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller