Svenska Statsvetenskapliga förbundets uppsatspris till yngre forskare 2018

Pris

Beskrivelse

For paperet: Moral economies and digital frontlines: an ethnographic study of stigma at the gates of the welfare state.

Prismotiveringen lyder:
Jannick Schous och Anja Svejgaards Pors uppsats är en kritisk empirisk studie av mötet mellan utsatta servicebrukare och välfärdsstatens frontlinjebyråkrater inom den nya, expanderande organisationsformen servicecenter/One-stop shops. Genom att kombinera begreppet stigma inom sociologisk forskning med en moralisk och politisk antropologi lyckas författarna genom en etnografisk empirisk studie kartlägga den offentliga servicens mikroprocesser. Författarna visar genom sina observationer hur stigma och skam är komponenter i kontinuerliga samtal och förhandlingar mellan närbyråkrater och människor med stora behov som har svårt att klara digitala servicelösningar. Uppsatsen ger ett tydligt bidrag till en av välfärdsstatens svåraste utmaningar: att leverera offentlig service på ett etiskt sätt till människor med stora och komplexa behov.
Tildelende organisationerSwedish Political Science Association