Adjunkter i egne forskningsprojekter

  Projekter: ProjektAndet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål har været at give adjunkter mulighed for at skabe erfaringer med pædagogisk forskning som del af et lektorkvalificeringsforløb. Adjunkter har deltaget i selvstændigt formulerede forskningsprojekter med opgaver, der har haft relevans for deres lektorkvalificering, og med fokus på professionsrettethed og videncirkulation. På den måde har adjunkterne selv kunnet definere deres forskningsprojekt med udgangspunkt i egne eller fælles ønsker om et professionsrettet forskningsprojekt med relevans for adjunkternes undervisningsopgaver på grunduddannelsen og videreuddannelsen. Idet adjunkterne har formuleret, gennemført og analyseret egne forskningsprojekter, har adjunkterne fået indsigter i og erfaringer med et samlet forskningsprojektforløb fra undersøgelsesdesign, indsamling af empiri, databearbejdning, resultater samt formidling. Som et led i at understøtte og facilitere adjunkternes arbejde med at formulere forskningsspørgsmål, planlægge og gennemføre empirisk studie samt bearbejde det empiriske materiale, har der været organiseret en række forskningsworkshops – forskningslaboratorier.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1831/01/19