Carelink Projekt (DUKU)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den danske offentlige sektor er blandt de mest digitaliserede i verden, og udviklingen på området italesættes ofte som en vej til øget effektivisering og kvalificering af offentlig service (Jæger & Pors 2017). Dog står en betydelig gruppe borgere dog tilbage og har vanskeligt ved at håndtere digitale krav i kommunikationen med offentlige systemer. På tværs af udfordringer anslås det at op mod 20-25% af den samlede voksne befolkning i Danmark er digitalt udfordrede. Digitalt marginaliserede borgere befinder sig i forvejen ofte i sårbare og udsatte positioner og risikerer yderligere marginalisering, når adgangen til hjælpesystemerne i den offentlige sektor vanskeliggøres (Justitia, 2022). Projektet skal derfor bidrage til at kvalificere løsninger der imødekommer ovenstående problemstillinger. Sammen med udsatte borgere, fagfolk og civilsamfundsorganisationer identificeres de mest centrale udfordringer og vi formulerer anbefalinger til løsninger for de borgere, som oplever negative konsekvenser af den hastigt voksende digitalisering af velfærdsstaten.
AkronymDUKU
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato01/08/2431/07/25

Samarbejdspartnere

  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Københavns Professionshøjskole (leder)