Det digitale væksthus: E-læring og netbaseret undervisning

 • Hansen, Søren Krogh (Projektdeltager)
 • Vang, Henrik Tarp (Projektdeltager)
 • Behrens, Thomas Seiger (Projektdeltager)
 • Leutert, Robin (Projektdeltager)
 • Nørgaard, Camilla (Projektdeltager)
 • Christensen, Lars (Projektdeltager)
 • Mundt, Ida Marie (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet er at skabe forudsætninger for at UCC kan etablere net-baserede uddannelser/uddannelseselementer inden for hele UCC’s uddannelsesportefølje, herunder videreuddannelse.
  UCC har i dag en del erfaring med at udbyde net-baseret uddannelse. UCC var de første til at udbyde pædagoguddannelse og har en del erfaring med at udbyde PAU. Desuden udbyder UCC sygeplejerskeuddannelsen, og der etableres en netbaseret læreruddannelse til sommer, ligesom videreuddannelsen er på vej med netbaserede forløb.
  Der eksisterer altså allerede i dag en del erfaring på området, men det er kendetegnende, at det er forholdsvis isolerede monofaglige miljøer (har dog en vis tyngde i Campus Nordsjælland). Det er vurderingen, at der er et enormt potentiale på dette område, hvis UCC kan udnytte de eksisterende kompetencer. Forretningsmæssigt udgør området også et potentiale, idet der er stor efterspørgsel på fleksible tilrettelagte uddannelser og uddannelsesforløb og en begyndende efterspørgel på ekspertise inden for området.

  Opgaver:
  - Strategioplæg vedrørende udvikling af net-baseret uddannelse generelt i UCC
  - Beskrive og etablere beslutningsgrundlag for at omsætte eksisterende og/eller helt nye uddannelser til net-baserede uddannelser og uddannelsesforløb
  - Udvikle færdige pakker på hele uddannelser eller større uddannelseselementer (fx linjefag, kursusforløb eller PD-moduler)
  - Beskrive forudsætninger (kompetencer og teknologi)
  - Opsamle og formidle erfaringer på tværs af uddannelser og områder
  - Opstille kompetencekrav og etablere kompetenceudviklingsforløb
  - Opstille krav til værktøjer, teknologi og teknologiudvikling
  - Inddragelse af studerende
  - Afholdelse af interne konferencer og workshops om netbaseret uddannelse/undervisning
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1525/11/22