Differentiering på læreruddannelsen i et dobbelt didaktisk perspektiv

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt med tilknyttede forskningsaspekter. Blaagaard Fonden har bevilliget midler til at kvalificere læreruddannere i forhold til at differentiere deres egen undervisningspraksis på læreruddannelsen ud fra den dobbeltdidaktiske device om at det også vil kvalificere lærerstuderendes kommende undervisning med differentiering. I projektet kommer læreruddannere på kursus og skal afprøve og modtage og give feedback på både generelle differentieringspraksisser og mere fagspecifikke differentieringsprakisser. Kurset kvalificeres igennem en reviewundersøgelse vedrørende viden på området samt en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lokal viden om forståelser på området.

Projektet afrapporterer igennem at konstruere opmærksomhedspunkter i et samlet skriv, som kan udbredes på Køebnhavns professionshøjskole, samt til andre professionshøjskoler. Dette samlede skriv indeholder opmærksomhedspunkter og erfaringer fra kompetenceudviklingsdelen af projektet samt delprojekter under projektet. Der er således knyttet et delprojekt om erfaringer med differentieringspraksisser med studerende til projektet, samt kortlægning af førsteårsstuderendes erfaringer ind i projektet. Ligeledes vil dette samlede skriv indeholde opmærksomhedspunkter omkring differentiering i bredere forstand i form af didaktisk opmærksomhed på mangfoldighed og diversitet på læreruddannelsen.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/2101/01/25

Emneord

  • undervisningsdifferentiering
  • Dobbeltdidaktik