Digital Diabetes Gamification (DDG)

 • Jensen, Ulla Gars (Projektleder)
 • Schou, Lone Helle (Projektleder)
 • Selberg, Hanne (Projektdeltager)
 • Rasmussen, Ann (Projektleder)

  Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Dette projekt har fokus på unge med Type 1 diabetes og deres hverdagsliv. projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere en digital løsning til unge i alderen 12 - 16 år med Type 1 diabetes med fokus på self-management support og hverdagsliv. Projektets forskningsdesign er et klinisk interventionsstudie, der gennemføres indenfor rammen af komplekse interventioner. Projektet er opdelt i tre delprojekter. Delprojekt 1: (2017-2018) innovation og udvikling af en digital løsning til understøttelse af de unge i samarbejde med virksomheder, studerende og Praksis- og innovationshuset Københavns Professionshøjskole.
  Delprojekt 2(2019-2020) Pilotafprøvning og procesevaluering, der er ansøgning i forhold til fondsmidler i proces foråret 2019. Delprojekt 3 (2020 - 2021) Effektevaluering og implementering, der vil blive udarbejdet fondsansøgning efter delprojekt 2 til del 3.

  Nøgleresultater

  Første delprojekt der har omhandlet innovation og udvikling har givet unik indblik i de unge diabetikers udfordringer i hverdagslivet med diabetes. Der er skabt ny viden om brugernes behov for digitale løsninger og en konceptbeskrivelse til udvikling af et behandlings spil, der skal hjælpe de unge med TD1 til at styre deres diabetes og deres hverdag. Gennem simpel, men historierig gamification og positiv feedback motiverer app’en brugerne til at benytte de forskellige funktioner, som kan hjælpe med at skabe en hensigtsmæssig adfærd. Projektet har i innovations og udviklingsfasen haft fokus på unge i alderen 12 – 16 år men vi kan se at den udviklede konceptbeskrivelse vil kunne målrettes en langt større målgruppe.
  Kort titelDDG
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato02/01/1730/06/21

  Samarbejdspartnere

  • Copenhagen Gamelab (Projektpartner)
  • Opene TeleHealth (Projektpartner) (leder)
  • Herlev-Gentofte Universitetshospital (Projektpartner)

  Emneord

  • Børn og unge
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje