Elevengagerende klimaundervisning

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle en didaktisk model for, hvordan de tekniske
erhvervsuddannelser kan danne ramme om elevengagerende klimaundervisning -
og oplæring, der styrker elevernes klimakompetencer.1 Projektet vil afdække
eksisterende forskning og praksiserfaringer på de tekniske erhvervsuddannelser
omkring arbejdet med bæredygtighed og klima i undervisning og oplæring. Med
afsæt i dette arbejde vil vi udvikle en didaktisk model, samt udarbejde
inspirationsmateriale og redskaber, som kan understøtte lærere og
oplæringsansvarliges arbejde med at udvikle elevers og lærlinges kompetencer til
at engagere sig i de klimaudfordringer og -løsninger, som knytter sig til deres
respektive fag og erhverv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/2201/04/24

Emneord

  • erhvervsuddannelser
  • bæredygtighed
  • litteraturstudier
  • kvalitativ metode