Forsknings- og udviklingssatsningen: Undervisning og professionsdidaktik ved Institut for pædagoguddannelse

  Projekter: ProjektAndet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Formålet satsningen at, at skabe ny og mere systematisk tilvejebragt viden om pædagoguddannelse, hvilket omfatter en øget videnbasering af uddannelsen og videnbaserede løsninger på centrale uddannelsesmæssige udfordringer. Denne satsninger bidrager til viden cirkulation i spændet ml. forskning-uddannelse-praksis (videntrekanten).

  Indsatsområder
  1.Etablering af et professionsdidaktisk miljø på pædagoguddannelsen på KP
  Miljø opbygning, netværk o.lign. for aktører der er optaget og/eller involveret i undersøgelse, udvikling, realisering af undervisning og uddannelse i regi af pædagogprofessionen.

  2.Igangsættelse af forsknings- og udviklingsprojekter på pædagoguddannelsen og KP
  Der adresser undervisnings- uddannelsesmæssige udfordringer. Eksempelvis: Pædagog som frontløber. Et forsknings- udviklings- og uddannelsesprojekt; Studerendes læse- og skrivefærdigheder.

  3.Kvalificere, understøtte og videnbasere undervisnings- og uddannelsestiltag og projekter på PU
  Videnbasering, understøttelse, følgeforskning ift. realisering af PUs strategier (målbillede for mere og bedre undervisning). Eksempelvis: Træne-øve prioriteringen.
  Kort titelundervisning og professionsdidaktik
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/03/2101/08/25