Hørt eller ej - om børns inddragelse i beslutninger om anbringelse og anbringelsessted.

 • Ebsen, Frank Cloyd (Projektleder)
 • Moesby-Jensen, Cecilie (Projektdeltager)
 • Meilvang, Marie Leth (Projektdeltager)
 • Henriksen, Ann-Karina Eske (Projektdeltager)
 • Frank, Vibeke Asmussen (Projektdeltager)
 • Høybye-Mortensen, Matilde (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at undersøge, hvordan børneperspektivet har indflydelse på sags-og myndighedsarbejdet i anbringelsesforløb med samtykke fra forældre. Dermed bidrager projektet med central viden om, hvordan børn mellem 0-17 år inddrages i beslutninger om anbringelse og anbringelsessted, hvilket er forskningsmæssigt underbelyst i en dansk kontekst. Dette fokus er begrundet i den politiske intention om at inddrage børn i beslutningsprocesser, og give dem flere rettigheder fra en tidligere alder i overensstemmelse med Børnekonventionen, der vedrører børns ret til inddragelse. Projektet centrale fokus på børneinddragelse i anbringelsessager, bidrager til at styrke kontinuitet og trivsel for anbragte børn og hermed også styrke barnets mulighed for udvikling og selvstændig mestring af voksenliv.

Undersøgelse er dels kvalitativ med observation, aktlæsning og interview. Dels kvantitativ, hvor hver af de tre deltagende kommuner får en rapport over anbringelser i de seneste 10 sammenlignet med landstal og typer af børn og anbringelser.

Lægmandssprog

Projektet giver indsigt i aktuel praksis med Barnets lovs nye intentioner om øget inddragelse af børn og unge. De to centrale afgørelser om anbringelse eller ej og om hvilket anbringelsessted samler alle socialrådgivere og lederes informationer til beslutninger, hvor børns bidrag skal stå centralt. Vi undersøger, hvordan det sker, og hvordan det kan få en form, der sikrer børns inddragelse og forståelse for de beslutninger der tages. Deri ligger også at skabe et undervisningsgrundlag for de uddannelser, som arbejder med udsatte børn og unge.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2431/12/26

Samarbejdspartnere

 • Nationalt videncenter for udsatte børn og unge (NUBU) (Medansøger)
 • VIA University College (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen Absalon (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole (leder)

Emneord

 • Børn og unge
 • anbringelse
 • anbringelsessted
 • inddragelse
 • beslutning
 • socialrådgiver
 • kommune
 • Barnets Lov
 • Socialt arbejde og sociale forhold