Hverdagslivets sociale relationer og fællesskaber i blandt ældre medborgere med udviklingshandicap

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet; Hverdagslivets sociale relationer og fællesskaber i blandt ældre medborgere med udviklingshandicap har til formål at skabe viden om sociale relationer og fællesskaber i hverdagslivet hos borgere i alderen 60+ med udviklingshandicap, set fra de ældres eget perspektiv. Desuden er formålet at undersøge, hvilken betydning professionelle omkring de ældre har for de ældres sociale relationer og fællesskaber. Ældreforskning peger generelt på betydningen af sociale relationer og fællesskaber for oplevelser af en alderdom med livskvalitet og for sund aldring. Men i en dansk sammenhæng findes ingen særlig forskningsviden om ældre med udviklingshandicap og deres hverdagsliv – med fokus på deres muligheder for at fastholde eksisterende og etablere nye sociale relationer og fællesskaber. Da borgere med udviklingshandicap er en medborgergruppe, der bliver betydelig ældre end tidligere og er en befolkningsgruppe, der fremadrettet vil vokse i omfang, er det centralt med forskningsviden om denne gruppes egne oplevelser af sociale relationer og fællesskaber. Dette med henblik på at frembringe viden, der kan bidrage forbedringer af ældres muligheder for relationsdannelse og deltagelse i fællesskaber.

Forskningsprojektet finansieres af Fonden Ensomme Gamles Værn
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2431/12/25

Samarbejdspartnere

  • VIA University College
  • Roskilde Universitet
  • Københavns Professionshøjskole (leder)

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold