Inkluderende SYKL-praksis i dansk og matematik med fokus på ressourcepersoners samarbejde

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det overordnede formål med projektet er at øge elevernes trivsel og læring gennem fagdidaktisk at understøtte deres samarbejde i makkerpar i dansk og matematik. Projektet har fokus på, hvordan en undervisning med SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) kan udvikles parallelt i fagene dansk og matematik i 4. klasse, så elevernes deltagelse i og udbytte af disse fag styrkes. Denne sociofaglige inklusionsindsats understøttes af de interne ressourcepersoner (læse-, matematik og inklusionsvejledere) på skolerne, der deltager i projektet.
Der deltager i alt:
•19 4.klasser (ca. 450 elever),
•33 lærere (dansk og matematik),
•7 skolepædagoger,
•21 vejledere (læse-, matematik og inklusionsvejledere),
•7 afdelingsledere
•7 tværgående ressourcepersoner fra det kommunale ressourceteam
•4 konsulenter fra forvaltningen
Projektet sker i samarbejde med Hillerød skolevæsen og er støttet af A. P. Møller. Følgeforskningen er finansieret af Københavns professionshøjskole.
AkronymINKLU SYKL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/01/2231/12/23

Samarbejdspartnere

  • Skoleafdelingen, Hillerød kommune (Medansøger) (leder)