Klar Livet - Om datainformering af sundhedsindsatser på Vestegnen

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt undersøger, hvordan data anvendes til at informere og udvikle kommunale forebyggende sundhedsindsatser målrettet unge. Empirisk fokuserer projektet på den stort anlagte indsats Klar Livet – uden røg og rusmidler (herefter blot Klar Livet), hvor 10 kommuner på Vestegnen og Sydamager er gået sammen om at anvende data til fremme samarbejdet på tværs af kommunegrænser, forvaltningsområder og professionsfelter til at styrke ungeindsatsen.

Klar Livet er er en konkret udmøntning af Region Hovedstadens fælles politiske strategi om at styrke unges fysiske og mentale sundhed (KKR-Hovedstaden 2019), og indsatsen trækker på data fra Ungeprofilundersøgelsen, som er udviklet i regi af SSP og har eksisteret siden 2015.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/2230/06/24

Samarbejdspartnere