Kompetenceudviklingsforløb for instruktører i skoleoplæringen på TEC

Projekter: ProjektUdviklingsprojekt/ Innovation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet bestod af forundersøgelse og to kursusforløb.

Forundersøgelsen havde til formål at afdække behov for kompetenceudvikling blandt instruktører i skoleoplæringen, og bestod af:
1) fokusgruppeinterviews med instruktører og lærlinge med henblik på at identificere og udpege kompetenceudviklingsbehov hos instruktørerne i skoleoplæringen,
2) analyse af fokusgruppeinterviews og
3) anbefalinger til kompetenceudvikling, der blev præsenteret for ledere på møde d. 14. december 2022.

På baggrund af forundersøgelsen blev to korte kursusforløb, der adresserede de behov, forundersøgelsen peger på, tilrettelagt.

Kursusforløbene blev tilrettelagt som arbejdende workshops, hvor deltagerne arbejdede med metoder til udvikling af egen praksis, kombineret med sparring på erfaringer fra praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/10/2208/11/23

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv